Fra venstre: Lars Mamen (Fair Play Bygg Oslo og omegn), Kenneth Schmidt (Agnoss) og Daniel Bergheim (Agnoss). Foto: Fair Play Bygg
Fra venstre: Lars Mamen (Fair Play Bygg Oslo og omegn), Kenneth Schmidt (Agnoss) og Daniel Bergheim (Agnoss). Foto: Fair Play Bygg

Nytt selskap inngår samarbeid med Fair Play Bygg Oslo

Fair Play Bygg Oslo og omegn inngår samarbeid med Agnoss AS.

Agnoss AS har undertegnet Fair Play Byggs etikkplakat og blitt støttemedlem av organisasjonen. 

Agnoss, som leverer tjenester innen telekom og elektro, er i vekst og ønsker ifølge en pressemelding å forplikte seg til det seriøse arbeidslivet ved støttemedlemskapet.

– Fair Play Bygg er en viktig aktør for oss i telekombransjen. Organisasjonen har vist at de har stor kunnskap om aktører som driver useriøst eller direkte kriminelt. Fair Play Byggs kompetanse vil være nyttige for oss i Agnoss. Vi ønsker med dette å bidra til at telekombransjen utvikler sitt seriøstitetsarbeid, sier Kenneth Schmidt, direktør for Forretningsutvikling i Norge og Tyskland i Agnoss i pressemeldingen.

– Vi er veldig glade for samarbeidet med aktører i bransjen. Det er viktig at aktører som Agnoss forplikter seg til å drive seriøst og vil varsle om avvik. Det er også viktig med økonomiske bidrag til vårt arbeid, sier Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg.

– Vi har sett ein del avvik i telekombransjen, seier Hanna Kjemprud, fagleiar i Fair Play Bygg Oslo og omegn. 

Hun viser til eksempler på feil lønn, ikke betalt overtid eller det som kalles «pay-back», det vil si at arbeidstaker får rett lønn, men blir presset til å betale tilbake deler av lønna til en bakmann.