Slik blir det nye PET-senteret i TRomsø. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Nytt PET-senter i Tromsø vil koste 446 millioner

Forprosjektet for nytt PET–senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge – UNN i Tromsø er klart. Bygget er kostnadsberegnet til 446 mill kr.

Prosjekteringsgruppen LINK arkitektur, Sweco Norge AS og Metier har utført prosjekteringen.

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN HF) har fått utført forprosjektet for et PET senter for diagnostikk av kreft. Bygget er prosjektert med egen syklotron for produksjon av radioaktive isotoper. Isotopene brukes i produksjon av radioaktive legemidler – FDG som benyttes ved bildediagnostikken.

Bygget vil få egne avdelinger for isotopproduksjon, legemiddelproduksjon, forskning og utvikling, komparativ medisin og apotek-produksjon.

Bygget vil bli planlagt i tre etasjer og kobles til andre bygg ved UNN.

Ifølge utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen ved UNN vil byggingen komme i gang i løpet av 2015.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 446 millioner kroner som da inkluderer utstyr, og er et viktig prosjekt for hele Nord-Norge, da en her kan tilby tjenester som pasienter ellers må bli henvist å reise til andre steder for å få utført. I følge UNN vil investeringen gi en årlig besparing på 26 millioner.

- Det har vært et krevende arbeid å finne gode løsninger på et bygg med ekstreme krav til logistikk, sier Gunnar Næss hos LINK arkitektur, som er fornøyd med de positive tilbakemeldingene, som er gitt fra UNN.

- Forprosjektet omfatter svært avansert løsninger innen VVS-teknikk og EL-teknikk da de funksjonene som skal inn har høye krav til de tekniske løsningene sier Robert Ottelei hos Sweco. Videre har prosjekteringsgruppen med LINK arkitektur, Sweco og Metier foreslått gjennomføringsmodell for videre utvikling og utførelse av bygget der en bygger på gjennomføringsmodeller brukt ved St.Olavs Hospital, sier Per Hetling hos Metier