Gilles Rolland, EGC project director i Eiffage (t.v), og Anton Husøy, direktør transportation i AFRY.
Gilles Rolland, EGC project director i Eiffage (t.v), og Anton Husøy, direktør transportation i AFRY.Foto: AFRY.

Nytt oppdrag for AFRY i E18-prosjekt

I 2020 vant AFRY oppdraget med å detaljprosjektere parsell en og tre på den 17 kilometer lange strekningen E18 Langangen - Rugtvedt. Nå inngår den franske entreprenøren Eiffage og AFRY nytt samarbeid om detaljprosjekteringen av parsell to på samme strekning.

Parsell to består av en firefelts motorvei mellom Lanner og Kjørholt i Porsgrunn kommune, opplyser AFRY i en pressemelding.

– Vi er stolt av at Eiffage har valgt å fortsette samarbeidet med AFRY og at vi nå får tilliten til å detaljprosjektere hele E18 Langangen - Rugtvedt prosjektet, et av de største samferdselsprosjektene som pågår i Norge akkurat nå, sier Anton Husøy, direktør transportation i AFRY.

Optimaliseringsfasen har gitt resultater

I perioden 2020-2022 har Eiffage og AFRY sammen med Asplan Viak gjennomført en optimalisering- og reguleringsprosess av arbeidsomfanget for parsell to. Dette har ført til en beslutning om å gå fra tre kortere tunneler til én sammenhengende og lenger tunnel og et mer komplekst veisystem ved riksvei 36 Skjelsvikdalen.

– Vi opplever Eiffage som en kompetent og seriøs entreprenør. Vi har et tett samarbeid med Eiffage, og gjennom dem, med Nye Veier, Porsgrunn kommune og andre involverte, sier Husøy.

Etter planen skal hele strekningen være ferdigstilt i begynnelsen av 2026.

Prosjektet er 100 prosent modellbasert

Prosjektet er 100 prosent modellbasert og det stilles ifølge AFRY store krav til geometrisk representasjon og informasjon i modellene for å kunne ivareta kvalitet og kontroll.

Digitale verktøy har vært sentrale for å kunne visualisere og formidle informasjon fra modeller til praksis og virkelighet. Her har AFRY blant annet brukt Site Vision (AR) som har gitt stor verdi i formidling av fremtidig situasjon, skriver AFRY i meldingen.

Ceequal-sertifisering

Veiprosjektet skal Ceequal-sertifiseres, og målet er å oppnå klassifiseringen «excellent», opplyser rådgiverselskapet.