Jørgen Leegaard i BNL. Foto: Moment Studio /BNL

Nytt kompetansetilbud for fagarbeidere: Bransjeprogram for byggenæringen

Sammen med myndighetene satser BNL og Fellesforbundet på å løfte frem kompetanse i næringen gjennom bransjeprogram for etter- og videreutdanning for fagarbeidere.

- I bransjeprogrammet blir det utviklet piloter med utdanningstilbud innenfor områder hvor det skjer omstilling og hvor det ikke finnes relevante tilbud som er tilpasset bedriftenes situasjon, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

I 2019 utvikler tre ulike fagskoler kortere etterutdanningstilbud sammen med bedrifter og ansatte i byggenæringen. Tilbudet bygges opp av moduler som hver for seg gir studiepoeng.

Fagskolen Oslo Akershus utvikler moduler for den digitale fagarbeideren.

- Digitale byggeplasser krever digital kompetanse i alle ledd. Byggenæringen trenger fagarbeidere som i produksjonen kan håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegg. Den første moduler starter i november 2019, sier Leegaard videre.

Fagskolen Innlandet utvikler sammen med Fagskolen Sørlandet tilbud for industrien i byggenæringen.

Leegaard forteller at i treindustrien gir digitalisering og automatisering av produksjonen nye kompetansebehov. Utdanningen starter opp tidlig i 2020.

Bransjeprogrammet hviler på noen sentrale prinsipper:

Fagarbeidere skal få etterutdanning for å kunne stå i jobben gjennom omstilling

Utviklingen skjer sammen med partene på byggenæringens premisser

Gjennomføringen er tilpasset bedriftenes situasjon

Fagskolene er sikret finansiering

– Regjeringens satsing på kortere utdanninger gjennom bransjeprogrammet bør styrkes i 2020. Vi er klare, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.