Foto: Rusånes fabrikkerSelnes-elementer på byggeplassen. Foto: SystemhusFoto: SystemhusFoto: Rusånes fabrikker

Nytt elementhuskonsept fra Systemhus og Rusånes fabrikker

Da bolig- og byggevarekonsernet Mestergruppen kjøpte Rusånes Fabrikker i Saltdal i 2017, var målet å produsere elementhus på en bærekraftig og effektiv måte for kjedene Systemhus, Mesterhus og Blinkhus, og nå er første hus klart.

Første elementhus er nå montert på Sortland undernavnet Selnes, og konseptet er klart til å lanseres i resten av landet.

Trond Lie, kjededirektør i Systemhus sier i en pressemelding at han er begeistret over at huskjedene i Mestergruppen nå kommer med et nytt elementhuskonsept.

- Å industrialisere husbyggingen er bærekraftig og helt klart riktig vei å gå, både for kjedene i Mestergruppen og for bransjen totalt sett, sier kjededirektøren.

Han mener at produksjon av elementer i en moderne fabrikk som Rusånes Fabrikker gir en mer effektiv utnyttelse av byggematerialene.

- Utfordringene med å få tak i nok arbeidskraft blir også mindre når produksjonen effektiviseres og samles ett sted. Det er mangel på tømrere, og når vi produserer elementer i fabrikk blir arbeidskraften utnyttet maksimalt. Fagfolkene lokalt monterer elementene og gjør det innvendige arbeidet. Samtidig gir fabrikkproduksjonen ryddige arbeidsforhold i tråd med norskregelverk, fortsetter Lie.

Pilotprosjektet med å produsere, levere og montere det første huset i det nye konseptet foreffektive prosjektboliger startet tidlig i vår. Da hadde et konsept med elementhus forprosjektmarkedet vært på tegnebrettet hos arkitektene i Mestergruppen og i elementfabrikken i Saltdal en stund.

Kanstad Trelast fant en tomt på Selnes på Sortland som kunne passe til elementbygging.

- Først tenkte vi å bygge på konvensjonell måte på byggeplassen. Samtidig ønsket vi å bygge noe nytt og tidsriktig på denne attraktive tomten. Vi måtte også ta i betraktning at vi ikke hadde nok håndverkere til å bygge husene selv, forteller daglig leder Bodil Kanstad i Kanstad Trelast.

Elementhusleverandører i inn- og utland kunne enten ikke levere på grunn av kapasitet eller kvalitet. Da kom Systemhus på banen med forslag om at Kanstad Trelast kunne være pilotbedrift for det nye elementhuskonseptet til Mestergruppen, begynte ballen virkelig å rulle. Planleggingen av byggefeltet på kunne startes for fullt av arkitektene i Mestergruppen Arkitekter, Rusånes Fabrikker, Systemhus og Kanstad Trelast. Elementhuskonseptet fikk navnet “Selnes”, oppkalt etter pilotprosjektet fra Sortland.

Elementene til de første husene ble produsert på fabrikken i juni. Huselementene ble merket og pakket for å sendes til Sortland etter sommeren. En viktig milepæl ble nådd da elementene til det første huset med to boenheter ankom byggeplassen på Selnes. Samtidig kom et byggelag fra Saltdalshytta Entreprenør AS for å montere huset. Vegger var oppe på to dager og baderomskabiner ble heist på plass dag tre. I løpet av to uker var huset tett, og snekkerne til Kanstad Trelast fortsatte det innvendige snekkerarbeidet. Nå står den første boligen ferdig, og Systemhus melder om stor interesse for konseptet blant sine medlemmer.