Det nye Håneskrysset åpner tirsdag. Foto: Statens vegvesen

Nytt E18 Håneskryss snart klart for bilistene

I løpet av tirsdag kveld kan bilister ta i bruk de nye av- og påkjøringsrampene i E18 Håneskrysset i Kristiansand.

Håneskrysset er nå utvidet, og bilister kan fra tirsdag kveld også bruke krysset til påkjøring til E18 i vestgående retning og avkjøring østgående retning som ikke har vært mulig tidligere.

– Det nye krysset gjør at bilister kommer seg raskere ut på E18 fra Hånes, og vi får mindre trafikk på lokalvegene. Det ferdig utbygde krysset skal resultere i vesentlig mindre trafikk på fv. 401 mellom Hånes og Rona, og spesielt i rundkjøringen i det nærliggende Ronakrysset, forteller Erling Andre Flo, byggeleder i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Beregninger viser at det nye Håneskrysset vil kunne redusere trafikken gjennom Ronakrysset med omlag 30 prosent.

Det nye Håneskrysset åpner nå for trafikk før arbeidet med E18 Haumyrheitunnelen starter.

- Statens vegvesen har flere prosjekter på rad og rekke i dette området; Håneskrysset, Haumyrheitunnelen og Varoddbrua. Det har vært viktig for oss å få samhandling mellom disse prosjektene, spesielt E18 Håneskrysset og E18 Haumyrheitunnelen. Det har vært viktig for Statens vegvesen å åpne Håneskrysset før arbeidet med tunnelene starter, for å kunne ta unna for den økte belastningen på Ronakrysset, forklarer Flo.

Gående og syklister var de første som kunne nyte godt av arbeidet med E18 Håneskrysset. Alt i februar stod sykkelekspressbrua over E18 ferdig.

- Vi har klart å holde tidsplanen på anlegget. Alt arbeid med E18 Håneskrysset skal være ferdig til sommeren. Foruten de nye av- og påkjøringsrampene og sykkelekspressbru, vil det da stå ferdig omlag 800 meterne sykkelekspressveg gjennom Håneskrysset (inkludert sykkelekspressbrua). I tillegg vil det være nye bussholdeplasser og pendlerparkeringer, sier Flo.