Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Jil Yngland / NTB
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Jil Yngland / NTBJil Yngland / NTB

Nytt digitaliseringsråd skal være pådriver for klimavalg i byggenæringen

Myndighetene og byggenæringen går sammen om et råd for digitalisering med mål om en mer bærekraftig bransje.

– Vi er opptatt av å ha et nært samarbeid med byggenæringen, og jeg har store forventninger til dette rådet. Næringen har i dag betydelige klimautslipp, men den er fremoverlent i arbeidet med det grønne skiftet. Jeg er overbevist om at vi vil se enorme klimafremskritt de neste årene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Formålet med det nye rådet er å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering. buildingSmart vil være sekretariat for rådet.

Rådet skal bidra til det grønne skiftet på flere måter. En viktig jobb blir å sørge for at data om byggevarer i fremtiden er gode, åpne og digitale. Rådet skal blant annet stimulere næringen til å sette i gang piloter for å effektivisere digital dataflyt i verdikjeden.

Leder for Elektroforeningen Frank Jaegtnes skal lede rådet, som vil ha sitt første møte allerede før sommeren.

- Byggebransjen har et stort potensial for å øke både lønnsomhet og produktivitet gjennom digitalisering. Skal vi lykkes må vi digitalisere sammen og dra i samme retning, slik at vi styrker hverandre og spiller hverandre bedre gjennom hele verdikjeden. Dette kan Samordningsrådet bidra til, og jeg gleder meg veldig til å lede dette viktige arbeidet, sier Jaegtnes i meldingen.

Samordningsrådet får også i oppdrag å opprette en referansegruppe av toppledere fra bygg- og anleggsnæringen.

- For at samordningsrådet skal lykkes, er det viktig at arbeidet er godt forankret blant toppledere i bygg- og anleggsnæringen. En referansegruppe vil bidra til dette, og at næringen trekker i samme retning, sier Astrup.

- Samordningsrådet vil medvirke til at hele næringens verdikjede utvikler løsninger som har konsistens og kommer flest mulig til gode. Mye av arbeidet vil være nybrottsarbeid. Når vi legger livsløpsperspektivet til grunn og samler den energien og kunnskapen som ligger i næringen vår, tror jeg dette arbeidet blir nyttig og givende for alle, sier sekretariatsleder Alexander Brage Hansen fra buildingSMART Norge.

Dette er samordningsrådet for digitalisering (2021-2023):

  • EFO – Frank Jaegtnes (leder)
  • BNL – Susanne Vist
  • Construction City Cluster – Helge Andersen
  • Direktoratet for byggkvalitet – Kari Befring Bjørnstad
  • Entra Eiendom - Åse Lunde
  • IKT Norge – Mali Hole Skogen
  • Kruse Smith – Guro Skår Myre
  • RIF – Ingrid Alvsåker
  • VIRKE – Kjetil Vee Moen