Nygårdsgaten 5

Ulvesethlogo

Ulvesethlogo

Artec

Artec

Kepla

Kepla

Node

Node

Bolseth

Bolseth

Innomhus

Innomhus

BergenStorkjøkken

BergenStorkjøkken

Wikholmlogo

Wikholmlogo

Lønningen

Lønningen

AltHeis

AltHeis

GrevstadTvedt

GrevstadTvedt

BergenAir

BergenAir

PetterssonGjellesvik

PetterssonGjellesvik

Montal

Montal

Faginnredning

Faginnredning

ThermaBergen

ThermaBergen

Brødrene Ulveseth har totalrenovert et kontorbygg for Universitetet i Bergen.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Totalrehabilitering

Kontraktssum etter optimalisering: 314 millioner kroner ekskl. mva.

Bruttoareal: 17.000 kvadratmeter

Byggherre: Universitetet i Bergen

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Byggherrombud, SHA-koordinator: Kepla

Prosjektledelse: Multiconsult

Arkitekt: ARTEC

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB: NODE rådgivende ingeniører l RIV: Rambøll l RIE: Voss Elconsult l RIBr, RIAku: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Exact Geo Survey l Anleggsgartner: Wikholm lBetongelementer: Con-Form Bergen l Stålarbeid: Bergen Mekaniske l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Bolseth Glass l Rekkverk: Montal l Tømrer: Innomhus l Fast innredning: Faginnredning l Maler: Lønningen & Nilsen Malerfirma l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Parkett: Bo Andrén l Rørlegger: Grevstad & Tvedt VVS l Elektro: Pettersson & Gjellesvik l Ventilasjon: Bergen Air l Gasspeis: Gass-Service l Automasjon: Nordomatic Norge l Lydmålinger: Omega Akerholdt l Prosesskjøling: Therma Bergen l Heiser: Alt Heis l UU-merking: Damsgård Brannsikring l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Låssenteret l Bossug: Envac Norge lSkilting: Protector Skilt l Kjøkken: Studio Sigdal l Storkjøkken: Bergen Storkjøkkensenter l Utvask: Mr. Clean l Tårnkran: Kranproffen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Universitetet i Bergen, som har eid og brukt bygget siden Bergens Tidende flyttet ut i 2000. I dagligtale omtales bygget som det gamle BT-bygget.

Artec har tegnet det fornyede bygget. Brødrene Ulveseth har utført byggearbeidene i en total-entreprise, etter at en optimaliseringsfase ledet til revidert kontrakt. Bygget har en etasje under bakken og inntil ni over. Totalt areal er 17.000 kvadratmeter, som tilsvarer to og en halv fotballbane. Brødrene Ulveseths kontraktssum, etter optimalisering, er på 314 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i mai i 2021 og bygget stod ferdig renovert i august i år.

450 arbeidsplasser

Prosjektleder Odd Jarle Kleppe i Brødrene Ulveseth forteller at bygget nå samlokaliserer sentraladministrasjonen ved UiB, og har 450 kontorarbeidsplasser. På plan én er det en storsal og møteromsfasiliteter. På plan to ligger kafeen Smauet, som fungerer som kantine. Kafeen er åpen for publikum på dagtid.

Bygningsmassen er ført opp i fire byggetrinn fra 1960-tallet og fremover. Bygget var i fullt bruk, men arealineffektivt med stort sett bare cellekontorer. Tekniske anlegg begynte å bli utdaterte. Alle vinduer ble skiftet i 2017.

Totalrehabiliteringen har gitt et bygg med Breeam Very Good-sertifisering, lavere energibruk og plass til langt flere teambaserte kontorarbeidsplasser.

Øksehugg

Kleppe sier at bygget ble strippet ned til betongen innvendig.

– Fasader med vinduer og dekker stod igjen. Vi åpnet opp bygget med det vi kaller et øksehugg fra Nygårdsgaten til Fosswinkels gate. I øksehugget ligger et atrium på inntil seks etasjer, trapper på tvers av bygget og tilgang til resepsjon og lobby på plan én og til kafeen Smauet på plan to. Bygget har fått ny innredning og nye tekniske anlegg, sier Kleppe.

Tegl fra bygget ble rensket og gjenbrukt i en innvendig vegg. Alt som er tatt ut av bygget, er vurdert gjenbrukt. Noen av de tekniske installasjonene er brukt i andre av UiBs bygg. Taket har fått ny isolasjon og ny tekking. Noen steder er taket åpnet opp og nye glasstak gir lys inn i bygget.

Heiste over veien

Kleppe sier at manglende riggplass var en stor utfordring.

– Nygårdsgaten er en del av E16. Biler som skulle hente byggavfall eller kom med varer, kunne ikke stoppe utenfor bygget. Bilene måtte stoppe på andre siden av gaten, og vi måtte heise varer over veien. Da vi åpnet opp innvendig, fant vi forskjellige høyder og bærekonstruksjoner, noe som var krevende. I høyblokka rev vi tre trappe- og heishus, snudde dem 90 grader og bygget dem opp igjen. I det gamle trappehuset tok vi ned et kunstverk i mineralittpuss. Vi skar det ut etasje for etasje. Det er montert opp igjen i storsalen og i et fellesområde, sier Kleppe.

Under byggearbeidene ble StreamBIM og Lean Construction brukt.

Moderne og fleksibelt

Master i arkitektur, partner og daglig leder Jørgen Ekerhovd i Artec, forteller at ambisjonen i prosjektet har vært å utvikle et moderne kontorbygg av høy arkitektonisk kvalitet, med fleksible arbeidsplassløsninger tilpasset UiB sitt fremtidige tjenestetilbud.

– Prosjektet gir UiB en åpen og luftig arkitektur, med god visuell kontakt og korte avstander mellom ansatte i de forskjellige avdelingene. Vi har lagt stor vekt på gode og naturlige møtesteder og på å gjøre det enklere å orientere seg både horisontalt innenfor etasjene og vertikalt mellom etasjene i bygget, sier Ekerhovd.

Nygårdsgaten 5 ligger på grensen mellom Bergen sentrum og Nygårdshøyden.

– Gjennom prosjektet har det vært viktig å i større grad likestille de to adkomstsidene enn tidligere. Med store deler av UiB sine adresser lokalisert på Nygårdshøyden, var det et ønske om å invitere besøkende også fra Fosswinckels gate. Bygningens fremside vil naturlig nok fortsatt være mot byen og Nygårdsgaten, men gjennom prosjektet skal de to nye inngangene knyttes tydelig sammen, sier Ekerhovd.

Tydelig passasje

Grunnet eksisterende terrengforhold får nye Nygårdsgaten 5 innganger både i plan én og tre. Ved å lage en rett og tydelig passasje gjennom bygget kobles inngangene sammen. Denne passasjen forsterkes og underbygges ved å åpne den i høyden og sikre gjennomgående visuell forbindelse.

– Gjennom måten passasjen kraftfullt skjærer gjennom bygningsmassen har den fått navnet «øksehugget». Øksehugget danner den viktige kommunikasjonsaksen som knytter nye NG5 sammen på tvers av etasjer, mellom interne avdelinger og mellom arbeidsplasser og fellesarealer. Gjennomgangen fungerer som en innendørs gate åpen for gjennomgang på dagtid. Viktige funksjoner som trapp- og heiskjerne, møteromsavdeling, personalrestaurant og gjestearbeidsplasser ligger alle direkte knyttet opp mot øksehugget. Alle disse fellesarealene er samlet i de lavere etasjene mellom respektive inngangsparti. Oppover i bygget blir etasjene gradvis mer rendyrket for arbeidsplasser, med rene arbeidsplassetasjer fra plan fire til ni. Ut mot Nygårdsgaten åpner seg gjennomgangen i full høyde fra første til sjette etasje og danner et høyt og luftig atrium. Fra atriet strekker seg en skrå glassvegg langs øksehugget, gjennom det ene gårdsrommet og videre inn i inngangspartiet i plan tre, utdyper Ekerhovd.

Internt er Nygårdsgaten 5 organisert rundt to åpne gårdsrom som gir lys og luft inn i bygget. Begge disse gårdsrommene spiller en viktig rolle også i nye Nygårdsgaten 5. De eksisterende gårdsrommene ble senket ned henholdsvis en og to etasjer. Dette gir mer daglys dypere i bygningskroppen, forsterker kvaliteten i for eksempel personalrestauranten og gir mer kontorareal.

Læringsarena

Hele første etasje er åpnet opp og skal fungere som læringsarena for universitetet og dets samarbeidspartnere.

– Et nytt stort glassparti i fasaden signaliserer hovedinngangen langs Nygårdsgaten og gir UiB tydeligere tilstedeværelse i sentrum. To store karnapp åpner opp førsteetasjen mot forplassen på gateplan og danner innvendige «allmenninger» med sosiale soner. Innenfor den ene allmenningen er det etablert en storsal med dobbel etasjehøyde. Andre etasje inneholder noen arbeidsplasser, men er i første hånd en åpen fellesetasje. Personalrestauranten er det viktigste fellesrommet i nye NG5, og er direkte tilknyttet øksehugget. Det etableres et nytt glasstak over restauranten og spisearealet strekker seg fra overlyset i gårdsrommet over og ut til fasaden mot Nygårdsgaten. Arbeidsplassarealene fra etasje to til ni er i er organisert etter «Ringer i vann»-prinsipper, med aktive og rolige soner adskilt med en buffersone mellom, forteller Ekerhovd.

Den sosiale sonen er det første du møter ved adkomst til etasjen. Innenfor denne sonen finnes pauseareal med kjøkken og kaffestasjon for ansatte i de respektive etasjene. I overgangen mellom livlig sosial sone og rolige arbeidsplasser etableres en buffersone med støttefunksjoner. Innerst i etasjene ligger arbeidssoner med enkeltkontorer og åpne arbeidsplasser.

Tidløst og bærekraftig

Det er utarbeidet løsninger med en tidløs og bærekraftig farge- og materialpalett.

– Interiøret har fått et nordisk uttrykk med tresorter som furu og ask og kompletteres av kontraster og en varm, kompleks fargepalett. Naturlige materialer har blitt prioritert. Elementer med lang levetid er bevisst gitt et mer nøytralt uttrykk, mens kraftigere farger brukes på vegger og møbler. Det er valgt kortreiste kvalitetsmøbler med lang forventet levetid, som er laget for gjenbruk, lette å rengjøre, flytte og vedlikeholde, sier Ekerhovd.

Nygårdsgaten 5 er et ambisiøst gjenbruksprosjekt, der cirka 90 prosent av alle kontormøbler er gjenbrukte.

Nærvarme og solceller

Nygårdsgaten 5 er prosjektert og rehabilitert etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og gulvvarme og er basert på UiB sitt nærvarmeanlegg og solcelleanlegg på taket. Spisslast tas med fjernvarme fra BKK. Bygget har balsamert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjon. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 110 kWh. Bygget er i energiklasse B.

Betong og stål

– Da vi grov oss ned i grunnen for å lage bossuganlegg, fant vi at fundamenter som skulle stå på fjell ikke stod på fjell noe vi måtte sikre, sier Kleppe.

Bygget er formet tilnærmet som en E. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong og stål og forskjellige typer betongdekker. Takene er flate, isolerte og tekket med asfaltbelegg. Fasadene har pusset betong. Mot Nygårdsgaten er det glassfasade på plan én.

Det er industriparkett og terrazzo i fellesareal og bolonbelegg i kontorareal. Innvendige vegger er av gips og stender. Det er systemhimling i kontorareal og spilehimling i system i fellesareal. Lyd dempes ved perforerte plater i vegger og himling.

Nye trappe- og heishus er laget av betongelementer. Trapper er av elementer.

Bygget har hovedinngang fra Nygårdsgaten og også inngang fra Fosswinkels gate (parallellgate på oppsiden av bygget). Innenfor hovedinngangen er det et atrium på seks etasjer.

Bygget har treperson heiser og en vareheis. Hele bygget har universell tilkomst.

Inne i bygget er det to gårdsrom, det ene har en hage.

Cirka 150 personer var med da byggeaktiviteten var på topp.


Flere prosjekter