Nygård sykehjem

Foto: Veidekke Bygg Distrikt Vestfold TelemarkFoto: Planforum ArkitekterFoto: Planforum ArkitekterFoto: Planforum ArkitekterFoto: Planforum ArkitekterFoto: Planforum ArkitekterVeidekkes prosjektleder Øyvind Skjønstad har hatt byggeansvaret for et komplekst prosjekt.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Planforum

Planforum

Swecologo

Swecologo

PECelektro

PECelektro

TveitenRiis

TveitenRiis

MurDirekte

MurDirekte

Håkonsen

Håkonsen

Nordanlogo

Nordanlogo

For Sandefjord kommune har Veidekke Bygg Distrikt Vestfold Telemark satt opp Nygård sykehjem.

Fakta

Sted: Sandefjord

Prosjekttype: Sykehjem

Byggherre: Sandefjord kommune

Totalentreprise: Veidekke Bygg Vestfold og Telemark

Kontraktsum eks. mva.: 386 millioner kroner

BTA: 17.500 kvadratmeter

Arkitekt: Planforum Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB: Sweco l RIG: Grunnteknikk l RIBr: COWI l RIE: Norconsult l RIA: Brekke og Strand l RIBfy: Termoenergi l RIVA: Multiconsult l ITB: Itech

Underentreprenører og leverandører: Teglfasader: Tveiten & Riis l Teglleverandør: Mur Direkte l Massivtre: Woodcon l Rørlegger: Telerør l Elektro: PEC Elektro l Ventilasjon: Vestfold Klima og Ventilasjon l Automasjon: Laugstol l Grunnarbeider: Ommedal & Sønner l Anleggsgartner: Håkonsen & Sukke l Maling og belegg: Tapet & Malercompaniet l Stillas: Xervon l Taktekking: Byggpartner l Heis: Schindler l Badekabiner: Probad l Trapper, rekkverk: PCS Construction l Vinduer: Nordan l Dører: Swedoor l Glass/alu: Umbra Produkter l Himlinger: JM Byggmontasje

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggearbeidet startet høsten 2020 med utgraving og fundamentering. Det er satt opp tre nye bygg som er sammenhengende og koblet på det eksisterende sykehjemmet fra 1976 som er rehabilitert.

– Vi startet prosjektet rett etter Coronautbruddet med begrensningene det medførte, blant annet innreiseforbud og karantene, og deretter utbrudd av krigen i Ukraina. Det har vært et krevende prosjekt, men vi har klart å holde den opprinnelige fremdriftsplanen med god margin, sier prosjektleder Øyvind Skjønstad i Veidekke Bygg til Byggeindustrien.

Kalksementstabilisert

Det har vært en deloverlevering av nybyggene i februar 2022, og overlevering av eksisterende rehabilitert bygg i februar 2023.

– Nybyggene er fundamentert med stålkjernepeler til fjell, hvor deler av området er kalksementstabilisert på grunn av svært dårlige grunnforhold. De nye byggene har bæresystem av massivtre, grunndragere av betong og gulv på grunn, sier Skjønstad.

Fasaden i det gamle bygget er kledd med fasadeplater, etterisolert, og all innredning, tekniske anlegg og overflater er revet. Bygget fremstår nå som nytt innvendig med nye overflater og utstyr.

Fasadene i nybyggene har en blanding av skjermtegl og malmfuru. Totalt har Nygård sykehjem nå 186 beboerrom.

Storkjøkken

– Sykehjemmet inneholder dess-uten et storkjøkken som skal serve store deler av matproduksjonen til helseinstitusjoner i Sandefjord kommune, sier Skjønstad, som berømmer samarbeidet med byggherren Sandefjord kommune.

– De har vært profesjonelle og samarbeidsorientert, og tatt beslutninger på strak arm, sier Skjønstad.

– Et veldig positivt prosjekt

Prosjektleder Cathrine Prestbøen i Sandefjord kommune, Eiendomsavdelingen, sier til Byggeindustrien at prosjektet har pågått over flere år.

– Det har vært et veldig positivt prosjekt i samarbeid med Veidekke, og vi har hatt omfattende brukerprosesser hele veien for å få til et så optimalt resultat som mulig, sier Prestbøen.

«Smått er godt»-konsept

Det er Planforum Arkitekter som har designet Nygård sykehjem. Arkitekt Katrine Medalen skriver i en e-post til Byggeindustrien at byggingen har foregått i to faser med eksisterende sykehjem i drift, og at sykehjemmet nå samlet fremstår som et nytt sykehjem.

– Konseptet for nybygget bygger på ideen om at «smått er godt». Med dette menes at små bofelleskap og avdelinger med tilgang til gode utearealer er bedre enn tradisjonelle sykehjem over mange etasjer med lange korridorer og store avdelinger. Det er direkte visuell kontakt med natur, sansehagen og felleskapet, variert utsyn og mulighet for å bli sett overalt. Vegetasjon og natur er et viktig element for trivsel og ro, både for å se på når man befinner seg innendørs, men også for å gå igjennom og oppleve, skriver Medalen.

Fjernvarme og solceller

Videre skriver arkitekten at nybygget har lagt vekt på miljø; konstruksjonene er en blanding av limtresøyler, massivtre dekker og vegger. Yttervegger er kledd med demonterbar og ombrukbar skjermtegl. Prosjektet forsynes med fjernvarme. Alle takflater er kledd med blå tak og solceller.

– Det nye sykehjemmet er forbundet med eksisterende Nygård sykehjem som er bygget om og rehabilitert til å kunne motta 108 beboere. Her finnes fellesarealer for hele senteret med stor kafé med direkte utgang til sansehagen, miljøgate med aktivitetstilbud for alle beboere samt administrative arealer. Rehabilitering av eksisterendebygg er prosjektert med utgangspunkt i å rive minst mulig, med færrest mulig og kun nødvendige inngrep, skriver Medalen.


Flere prosjekter