Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård markerer åpningen av dobbeltsporet ved å skjære over et bånd. Han er flankert av ordfører Marit Warncke og prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Bane Nor.

Nygård åpnet dobbeltsporet Arna-Bergen

60 år etter at den første Ulrikstunnelen ble tatt i bruk åpnet samferdselminister Jon-Ivar Nygård den nye tunnelen tirsdag.