Nyegaardskvartalet

Nygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienVeidekkes prosjektingeniør Roy-Remi Hopland og prosjektleder i Nordr Bolig, Johan Arvidsson. 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNygaardskvartalet på Storo i Oslo, 27.8.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Sporarkitekter

Sporarkitekter

Engenius

Engenius

Djerving

Djerving

Sagstuen

Sagstuen

Franke

Franke

Lianlogo

Lianlogo

Swedoor

Swedoor

Optimeralogo

Optimeralogo

BVR

BVR

Guriby

Guriby

Ubab

Ubab

Armeringsservice

Armeringsservice

I stedet for de eldre næringsbyggene på trekanttomta vis-a-vis Storosenteret, er nå et større boligkompleks på plass. Nyegaardskvartalet inneholder 250 leiligheter fordelt på tre bygg i opptil ti etasjer, plassert rundt et større gårdsrom.

Fakta

Sted: Storo i Oslo

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Byggherre: Nordr Norge

Areal BRA.: 24.000 kvadratmeter

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 591 millioner kroner

Arkitekt: Spor Arkitekter

LARK: Bar Bakke

Rådgivere: RIB; Djerving l RIBfy: Erichsen og Horgen l RIA: Brekke & Strand l RIBR: Rambøll Norge l RIG: Multiconsult l RIV: Engenius, Oslo Technical Engineering l RIE: Heiberg & Tveter

Underentreprenører og leverandører: Rør: Bærums Verk Rørleggerbedrift l Ventilasjon: Bravida l Elektro: Elektroentreprenør Guriby l Heis: Otis l Parkeringssystem: Metrisk l Radon: Radonmannen l Betonggulv: Gulventreprenøren l Stålarbeider: Byemark Stål l Kjerneboring: Mimax l Spunting og peling: Kynningsrud Fundamentering l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Lås og beslag: Lås og Sikring l Balkongrekkverk og glass: Sagstuen l Trapperekkverk: PKS l Kjøkken: Studio Sigdal l Tårnkran: Kranor l Badekabiner: Parmarine l Plattendekker: Betongprodukter l Betongelementer: UBAB l Ståldører: Brann & Sikkerhetsforum l Innerdører: Swedoor l Glass og aluminium: Glassteam l Vinduer: Lian Vinduer l Garasjeport: Hörmann Norge l Grunnarbeider: Hans Rosten, Hallingdal Brønn og Graveservice l Armering: Armeringsservice

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Nyegaardskvartalet er tegnet av Spor Arkitekter for byggherre Nordr Bolig, mens Veidekke Entreprenør har vært totalentreprenør for det 24.000 kvadratmeter store boligprosjektet. Bar Bakke Landskapsarkitekter har vært ansvarlig for utformingen av uteoppholdsarealene med gårdsrommet i midten og de fem takhagene.

Hus 1, som går i en halvbue langs Vitaminveien og Nycoveien, står på en fem til seks etasjers sammenhengende sokkel. På denne ligger det tre volumer på fem etasjer. For å avslutte kvartalet er det langs Sandakerveien i vest plassert ytterligere to bygg på fem og seks etasjer. Under hele gårdsrommet er det etablert en p-kjeller og boder i med plass til 111 biler. I tillegg er det i underkant av 700 sykkelparkeringplasser.

På bakkeplan lang veisystemet i nord og øst, er det flere mindre næringsarealer. Her har Nordr Bolig også fått på plass et lokale innredet med 10 til 12 kontorplasser. Det «kortreiste jobbkontoret» som kan benyttes av beboerne i prosjektet, byr på trådløst nett, og er ferdig innredet med pulter og stoler.

De 250 leilighetene varierer i størrelse fra 36 til 156 kvadratmeter. Prosjektet inneholder også to gjesteleiligheter.

Rask regulering

Prosjektleder Johan Arvidsson i Nordr Norge, forteller at tomta ble kjøpt av Veidekke Eiendom i desember 2013. Veidekke Eiendom ble overdratt til nye eiere og skiftet navn til Nordr Norge i september 2020.

– Reguleringsarbeidet gikk i rekordfart, den var ferdig våren 2017, etter kun to og et halvt år. Boligmarkedet gikk litt trått høsten 2017, men tok seg bra opp våren 2018, forteller Arvidsson.

– Vi visste tidlig at vi måtte ha et større bygg langs Vitaminveien og Nycoveien, som skulle fungere som en skjermende vegg mot trafikkstøyen. I tillegg ønsket vi også å legge ekstra ressurser i fasadene. Litt senere i prosessen ønsket vi også å gå inn for en sertifisering i henhold til BREEAM-NOR Very Good. Dette er det første boligprosjektet hos Nordr Norge med en slik miljøsertifisering, sier Arvidsson.

Byggeplassen har vært drevet fossilfritt. Tappevannet i boligene og tilluft til boligene er fra fjernvarme, mens generell oppvarming dekkes av elektrisitet.

En åpen byidentitet

Spor Arkitekter ønsket å danne en struktur som underbygger Storos bymessige identitet. – Første tanken var at vi bygger i byen, men det skal også være et sted som er hyggelig å være når man er hjemme. Gårdsrommet skal være tilgjengelig for alle, ikke bare for de som bor der, men også for de som fra tidligere er vant til å krysse tomta, forklarer Predrag Stefanovic i Spor Arkitekter.

Selv om det er åpent for offentlig ferdsel, gir nivåforskjellen fra trappeløpet i nordvest opp til gårdsrommet, et felles skjermet areal for beboerne.

– Hus 1 skjermer mot trafikkbildet i nord og nordøst. Men vi har også koblet sammen de to sidene av bygget, ved at det er noen gjennomgående inngangspartier. Fra et mer støyende gateparti kan man gå gjennom bygget og komme til det roligere gårdsrommet, uten å måtte gå hele veien rundt, sier Stefanovic.

I tillegg til gårdsrommets grønne lunge, kan tre av takhagene benyttes av beboerne for rekreasjon, eller utsikt over byen. Inntil eventuell ny bebyggelse skulle dukke opp, er den høyeste beliggende og største takhagen uten tvil Nydalens tak.

Trang tomt

Den fysiske oppstarten for Veidekke Entreprenør var i juni 2018. Storo og Nydalen er etter hvert blitt en svært så levende og travel del av byen, med skoler, boliger, kontorer og kjøpesentre.

– Riggforholdene var krevende. Det er gater på tre sider av tomta, med relativt sterkt trafikkerte veier. Vi har boliger og barnehager rundt oss. Det er en stor skole på vestsiden, som også benytter en blindgate der mesteparten av varetransporten måtte tas inn. For å trygge elevenes hverdag, hadde vi en veldig god dialog med skolen. Riggen måtte plasseres ca. 300 meter unna, så det ble en del gangtid for funksjonærer og håndverkere til og fra byggeplassen, sier prosjektingeniør Roy-Remi Hopland i Veidekke Entreprenør.

På tross av trangboddhet, trafikale utfordringer og arbeid i opptil 10 etasjes høye bygg, ble Nyegaardskvartalet gjennomført uten fraværsskader. I februar i år ble 1.000 dager uten fraværsskader registrert.

Byggene er fundamentert med stålkjernepeler til fjell, det er plasstøpte betongvegger med bærestål i gavler og brukt plattendekker som etasjeskillere. Foruten prefabrikkerte balkonger og trapper, har Veidekke i egen regi utført betong- og tømmerarbeidene.

Mørk sokkel og alu-plater

Den gjennomgående sokkelen i hus 1 har en mørk pussfasade som understreker at et skille mellom næring, felleslokaler og boliger. Kontrasten understrekes gjennom hovedmaterialet i boligdelene.

– Nordr Bolig og Veidekke ga oss anledning til å bruke et fasademateriale som står i sterk kontrast til teglfasadene i Storosenteret og andre nærliggende bygg. Alu-fasadene her bidrar til å fremme strøket. Det an se ut som ulike farger, men er plater med tre forskjellige glansgrader i overflatene – 30, 60 og 90 prosent. Lys og værforhold gjør at uttrykket forandrer seg gjennom året, sier Stefanovic.

Nordr Bolig valgte å legge inn teknologiløsningen Smart Hjem i leilighetene. – Første steg er at lysbrytere er trådløse; de kan styres via en app. Det skal bidra til å gi en god brukeropplevelse for kundene. Her er det lagt til rette for at man kan bygge ut teknologien, enten i tilvalgsfasen eller i ettertid, opplyser Arvidsson.

Da koronatilfellene dukket opp, ga det aktørene – som i resten av byggenæringen – en uoversiktlig smittesituasjon. Karantene for personell og begrenset innførsel av vareleveranser ble krevende.

– Men timingen vår var allikevel ikke så aller verst. De fleste av de store vareleveransene fra utlandet var på plass. Vi klarte sammen å løse alle utfordringene, uten at det fikk store konsekvenser for overleveringen av leilighetene. Alt ble levert til rett tid, oppsummerer Hopland.

Når det gjelder arbeidet med forberedelsene til BREEAM-sertifiseringen, blir det mye prosessfokus rundt planlegging og dokumentasjon. Noe vi har diskutert internt, men ikke fått tallfestet ennå, er om arbeidet med BREEAM kan ha bidratt til å luke vekk en del feil. Feil som vi muligens ellers ikke ville ha oppdaget, undrer Arvidsson.

– Dette har vært et bra prosjekt for oss. Det har vært en bra produksjon som er gjennomført i henhold til de planene vi hadde. Vi er også tilfredse med samhandlingen med byggherre og alle våre samarbeidspartnere, avslutter Hopland.