Nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena

Backelogo

Backelogo

LinkArkitektur

LinkArkitektur

NGIlogo

NGIlogo

Danielsenlogo

Danielsenlogo

AsplanViaklogo

AsplanViaklogo

BrekkeStrand

BrekkeStrand

Overhallabetongbygg

Overhallabetongbygg

Protanlogo

Protanlogo

Midthauglogo

Midthauglogo

Lianlogo

Lianlogo

Nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena er ikke bare et tidsriktig kombinasjonsbygg for skole, kulturskole og ungdomsklubb på 7.150 kvadratmeter. På taket har skolen også sin egen «kraftstasjon» med 1.940 kvadratmeter solcellepanel som vil komme både undervisning og samfunnet til gode.

Fakta

Sted: Malvik

Prosjekttype: Ungdomsskole og kulturarena

Størrelse: 7.150 kvadratmeter

Byggherre: Malvik kommune

Total prosjektkostnad: 407,3 millioner kroner

Totalentreprenør (samspillkontrakt): Backe Trondheim

Kontraktssum: 330 millioner kroner inkl. mva.

ARK, LARK, IARK: Link Arkitektur

Samspillsrådgiver: Marstrand

Byggherreombud og KU: Sweco Norge

Rådgivere: RI Veg, RIVA: Asplan Viak l RIB: Siv. Ing. Danielsen l RIBr: COWI l RIG: Dr.techn. Olav Olsen l RIEn, RIM, RIBfy: Link Arkitektur l RIV, RIE: Bravida l RIA: Brekke & Strand l ITB: Sweco Norge l RIGm: NGI l Kulturteknisk konsulent: Kulturteknikk

Underentreprenører og leverandører: Rør, elektro og ventilasjon: Bravida l Grunn- og utomhusarbeider: Fossli Maskin og Transport l Prefab betongelementer: Overhalla Betongbygg l Heis: Otis l Landmåling: Anko l Radonsperre: Radonmannen Trondheim l Tynnavretting og slipt betonggulv: Tiller Vimek l Taktekking: Protan Entreprenør l Glassfasader: Glassbygg l Maler: Rosenborg Malerteam l Kjøkken: Norrøna Storkjøkken l Systemvegger: Bosvik l Rekkverk: Midthaug l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Systemhimlinger: Valtec l Solskjerming: Vental l Flisarbeider: Murmester Erlend Knudtsen l Parkett: Bo Andren l Blikkenslager: Dahle Blikk l Brannsikring: Firesafe l Byggrenhold: NRS l Kulturteknikk: Lillehammer Tekniske Byrå l Vinduer: Lian Vinduer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Nye Vikhammer ungdomsskole er flankert av Vikhammer barneskole mot øst og Malvik videregående skole mot vest. Anleggs- og byggearbeidet har pågått mens det har vært full drift på begge naboskolene. Det har stilt ekstra krav til så vel sikkerhet, som å tilpasse perioder med ekstra mye byggestøy. Tilsvarende gjelder i forhold til utbedringen av Vikhammeråsveien og tilstøtende VA-anlegg som også er en del av skoleprosjektet.

Totalentreprenør Backe har derfor lagt stor vekt på informasjon, og har så godt som månedlig publisert nyhetsbrev med informasjon om framdrift og forhold knyttet til byggearbeidene.

Tatt i bruk umiddelbart

Det tok ikke mange timer etter overleveringen fredag 17. mars, før nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena var overtatt av brukerne, lærere og elever. Allerede fra mandag 20. mars var skolen i full drift for 270 elever på 8. - 10. trinn, selv om det meste av læringen første dag trolig besto i å gjøre seg kjent med den nye skolen. Mange kunne også gjenkjenne sine bidrag til elevtegningene som pryder både yttervinduer og de fleste innvendige glassflatene.

Den nye skolen er dramatisk forskjellig fra gammelskolen; et klattpåbygget brakkebygg som allerede hadde status som «midlertidig» da det huset kommunens videregående skole i perioden 1984-1990.

Fasaden mot nord vender mot Trondheimsfjorden og gamle E6 mellom Trondheim og Stjørdal, en vei som skal oppgraderes til miljøgate. På den andre siden av veien ligger et boligområde med både eldre villaer og helt ny bebyggelse. På sørsiden vender skolen mot Vikhammeråsen.

Bygningsmassen omfatter foruten skolebygget, en frittstående undervisningspaviljong og en driftsgarasje.

På den romslige 42.510 kvadratmeter store skoletomta skal det også anlegges et idrettsanlegg med kunstgressbane og to fullverdige 400 meters løpebaner, i tillegg til rause utearealer med blant annet volleyballbane, basketbane og parklignende områder. Alt dette inngår i totalentreprisen. Noen utfordringer med grunnforholdene har ført til at idrettsanlegget er litt forsinket, men det vil bli ferdigstilt før sommeren.

Harmonisk samspill

Backe har var totalentreprenør for skoleprosjektet innenfor en samspillskontrakt, og det har fungert særdeles godt, understreker både prosjektleder Ole Petter Bjørnsen fra Backe og Lars Gøran Strømhaug fra Malvik kommune. De peker på at det virkelig har vært samspill, og alle parter har vist fleksibilitet, bidratt på tvers av tradisjonelle fagområder og jobbet ut fra felles forståelse for et vellykket resultat. Prosjektlederne ønsker særlig å fremholde samarbeidet med hovedsamarbeidspartnere som Bravida, Fossli Maskin og Transport og LINK arkitektur.

– Kommunen har jo ikke evaluert dette prosjektet ennå, men samspillmodellen har vært så vellykket og nyttig, at jeg er sikker på at det blir valgt for senere store prosjekter også, sier Lars Gøran Strømhaug.

– Fra Backes side er vi stolte over ha vært en del av dette helt fra prekvalifisering, forprosjekt og til ferdigstilling, sier Ole Petter Bjørnsen. På det meste har det vært 70 fagarbeidere i jobb på skolen samtidig. Det er rett og slett kjempeartig å se det hele komme sammen i et funksjonelt bygg som vil syde av liv fra morgen til kveld, sier han.

Det innholdsrike skolebygget er oppført i to etasjer. Råbygget er utført i lavkarbon-betong og stål. Fasaden i andre etasje er kledd med stående kebony-tre, mens første etasje har fibersementplater. Innvendige vegger består av ekstra sterke gipsplater (ultra-board), som i utsatte arealer dessuten er fendret med plater som tåler ytterligere en trøkk. Gulvene er dels i slipt betong, dels vinyldekke og en god del tre (parkett).

Skole, kulturskole og ungdomsklubb

Hvert klassetrinn har sin egen fargekodede inngang, og den fargen går igjen på vegger, gulv, dører og skap. Skolens hjerte er den store kultursalen i første etasje som også er åpen (med skyvedører) mot kantineområdet. Kultursalen er blitt et vellykket kompromiss mener både prosjektlederne og skolens rektor Bodil Furuhaug Westby. Mens skolen ønsket en så åpen amfiløsning som mulig, hadde kulturskolen et ønske om en mer lukket sal. Kompromisset ble store skyvedører. Fra kultursalen er det dør inn til et blackbox-rom som med en hel speilvegg også skal brukes til danse/ballettundervisning. Black-boxen har igjen forbindelse med skolens musikkrom. Til sammen utgjør det et godt backstage-område når det skal gjøres forestillinger i salen.

Hvert skoletrinn har fem klasserom til vanlig undervisning. I tillegg er det en rekke spesialrom til for eksempel naturfag og industriell design, sløyd, matlaging, musikk og andre fag som hører dagens skole til.

Skolens personale har også fått gode arealer. Administrasjonskontorene ligger i andre etasje, nær tre personalrom og en personalkantine. Disse personalrommene har flott utsikt mot Trondheimsfjorden.

Kulturskolen har sin egen avdeling i bygget, med en rekke spesialrom for ulike kunstneriske uttrykk, ikke minst musikk. Det er lagt stor vekt på å tilpasse akustikk og klang til hvilket instrument hvert rom skal tjene, og minimalisere lydgjennomgang til rom over og vegg i vegg.

I tillegg har den kommunale ungdomsklubben fått plass å boltre seg på, blant annet et gamingrom med ekstra datakapasitet. Malvik kommune har også fått et eget beredskapsrom på skolen.

Tilfreds rektor

– Vi har vært veldig delaktige i prosessen, og vi har fått det meste av alt vi har ønsket oss, sier skolens rektor Bodil Furuhaug Westby til Byggeindustrien. Vi møtte henne første skikkelige arbeidsdag på nyskolen, og da kunne hun faktisk ikke sette fingeren på noe hun savnet. Overgangen fra den gamle, slitne og trange skolen som hun gjennom kontorvinduet kan se et par lange steinkast unna, er nesten overveldende.

– Jeg er veldig glad for veldig mye, men kanskje aller mest for at vi endelig har mulighet til å samle alle elevene på egen skole. Det vil bety mye for fellesskapet, mener rektor. Hun gleder seg også over muligheten som samlokaliseringen gir til tettere samarbeid med både kulturskolen og ungdomsklubben.

Malvik kommune er nærmeste nabo til Trondheim, og forventer vekst i antall innbyggere. Vikhammer ungdomsskole skal betjene den vestlige del av kommunen. Prognosene for elevtall er litt usikre, men den nyskolen er dimensjonert for ganske stor fremtidig elevvekst. Foreløpig har de i alle fall god tumleplass. I dag har skolen 270 elever, mens kapasiteten er 435.

Det betyr at et klasserom på hvert trinn inntil videre er omdisponert og gitt navn som «Pusterommet» (behagelige møbler til avslapping og boklesing for 8. trinn), «Mulighetsrommet» (kreativ virksomhet for 9. trinn) og «Verdensrommet» (avskjermet lesesal for 10. trinn). Dessuten har skolen fått «Hjerterommet», et permanent område for elever som trenger spesialtilpasset undervisning. Utenfor skolebygget ligger paviljongen «Elevgarasjen», for mer praktisk undervisning.

Skolen har i dag cirka 45 ansatte.

Klimafotavtrykk

Skolen er tilknyttet fjernvarmeanlegg til oppvarming. I tillegg forventes 1.940 kvadratmeter solceller på skoletaket å levere cirka 280.000 kWh strøm i året. Det tilsvarer strømforbruket til omkring elleve eneboliger. Anlegget har vært i drift siden november, og gitt byggestrøm i innspurten av skoleprosjektet. Solcelleanlegget kan også brukes aktivt i undervisningen i flere fag. Data fra anlegget vil bli tilgjengelige for lærere og elever, og produksjonen avlesbar på skjermer i sanntid.

Solcellene skal produsere strøm til skolens eget bruk, men et betydelig overskudd blir eksportert ut på strømnettet. Kommunen forbereder også et prosjekt for å se om strøm fra anlegget kan brukes i andre kommunale bygg.

Selv om den ikke er klassifisert som passivhus, er skolen bygget i tråd med passivhus-standard. Malvik kommune har satt høye miljømål for prosjektet med blant annet 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp, og fossilfri anleggsdrift. Derfor er det blant annet kun brukt lastebiler med biodrivstoff for nødvendig massetransport. Ettersom tomta er stor, er matjord mellomlagret på området for å redusere klimaavtrykket ytterligere, og har i tillegg fungert som støyskjerm mot nærmeste skole. Alt trevirke som er hugget ut av Vikhammeråsen er fliset opp og sendt et lokalt flisfyringsanlegg.


Flere prosjekter