Solceller. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Solceller. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Nye Veier vurderer produksjon av energi langs veiene

Nye Veier går nå ut i markedet for å kartlegge mulige løsninger for å produsere energi til driften av veiene.

– Vi ønsker innspill fra leverandører til blant annet hvordan vi kan produsere og bruke solenergi. Vi skal være ledende på klima og miljø i sektoren. Vi tror markedet har løsninger på hvordan vi kan utnytte de arealene som allerede er en del av veisystemet. Gode tekniske løsninger gjør det mer bærekraftig å produsere energien selv. Det er derfor vi går ut i markedet nå, sier direktør for samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veier dkriver i meldingen at de trenger innspill fra markedet til å nå en ambisjon om å gå mot å produsere så mye som mulig av den energien vi trenger innen 2030. Energinøytralitet er et beskrivende begrep for ambisjonen. Byggherren srkiver at det først og fremst er naturlig at de produserer nødvendig energi til belysning, drift av vifter i tunneler og andre behov.

– Vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Vi ønsker ikke å begrense leverandørene på gode forslag. Gode innspill fra leverandører kan flytte oss i riktig retning, forklarer Hobbesland.

Langs veiene er det for eksempel fjellskjæringer, parkering og andre arealer, som vi vet kan brukes til produksjon av energi. Da tar vi ikke i bruk arealer som er uberørte. Fotavtrykket av veien blir brukt på en bedre måte enn i dag.

Leverandørene inviteres til å beskrive teknologi som kan kjøpes i løpet av det kommende året. Pluss løsninger som kan være på plass i løpet av de neste fire årene. Selskapet er også åpen for løsninger som er klar til pilotering eller som krever innovasjon, understreker de.