E18 Dørdal-Tvedestrand. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier vil lyse ut Dørdal-Tvedestrand-kontrakt denne våren

Nye Veier har vedtatt å prioritere utbyggingen av E18 Dørdal-Tvedestrand fra Bamble i Vestfold og Telemark og Tvedestrand i Agder. Veiutbyggeren jobber nå med de berørte kommunene, og vil lyse ut konkurranse om reguleringsplan og bygging av prosjektet i løpet av våren.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding som skisserer veien videre for E18-strekningen fredag.

I begynnelsen av januar var kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Nye Veier samlet til møte. Tema var det videre samarbeidet for å sikre bompengefinansiering av E18-utbyggingen og organiseringen av arbeidet med reguleringsplaner. Alle de berørte kommunene vil videreføre det interkommunale plansamarbeidet som ble etablert for utarbeidelse av kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad, heter det i pressemeldingen.

– For oss i kommunene er det uten tvil fornuftig å videreføre det interkommunale plansamarbeidet. Det er ressursbesparende, og vi kan avveie hensyn og interesser på tvers av kommunegrensene som jo er nødvendig når man skal bygge vei. Vi trykker på for å komme raskt videre til reguleringsplanlegging og endelig beslutning om hvor veien skal gå. Vi er fornøyde med at styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand. Vi hadde gjerne sett at også E18 Arendal-Grimstad ble prioritert nå, men er innforstått med at Nye Veier mener at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ikke er god nok ennå, sier Risør-ordfører Per Kristian Lunden, som er gjenvalgt som leder for det interkommunale plansamarbeidet.

I løpet av våren skal Nye Veier sende ut konkurransegrunnlaget for å skaffe entreprenør som både skal gjennomføre arbeidet med reguleringsplan og bygge ut strekningene E18 Dørdal til Agder fylkesgrense og E18 Pinesund-Tvedestrand.

Det interkommunale plansamarbeidet legger opp til å anbefale bompengevedtak i kommunene for å få til ønsket utbyggingstempo.

– Nye Veier utarbeider grunnlaget for en bompengeproposisjon som oversendes Samferdselsdepartementet med sikte på å få vedtak i Stortinget allerede til høsten. Noe av det mest sentrale i det interkommunale plansamarbeidet er å bidra til lokalpolitisk forankring av opplegget for bompengefinansiering og at fylkeskommunene fatter vedtak om å garantere for låneopptak. Uten at dette er på plass får vi ikke bygget veien, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18-utbyggingsområdet i Nye Veier.