Nye Veier-direktør Bjørn Børseth er spent på hvordan næringen vil ta i mot utfordringen om enda tidligere involvering.

Nye Veier vil involvere entreprenørene før reguleringsarbeidet starter

Nye Veier skal nå ta tidlig involvering enda lenger, og inviterer entreprenørgrupperingene til en pilotkonkurranse på E39 i Mandal som starter med reguleringsarbeidet. De ser for seg å videreføre dette på flere strekninger senere.

– Tidlig involvering av entreprenørene er noe av det vi definerte som viktig da vi etablerte Nye Veier, og vi tror at totalentreprisene vi har hatt hittil har bidratt til at det har skjedd i større grad enn med tradisjonelle veikontrakter, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, til Byggeindustrien.

– Men vår tanke er at vi skal gjøre det enda før det, altså før man lager reguleringsplanen. Vi ønsker at entreprenørene og rådgiverne skal lage den planen sammen med oss, og så prosjektere og bygge med den, legger han til.

Mandal-pilot

Denne kontraktsformen er ikke bare på tegnebrettet, men skal testes ut allerede i år. Det er vedtatt et pilotprosjekt på E39 Mandal øst til Mandal by hvor entreprenør og rådgiver skal inn i forkant av arbeidet med reguleringsplan. Børseth forteller at det allerede i månedsskiftet mai/juni går ut en forhåndskunngjøring av konkurransen. Konkurransen går så å si parallelt med E39 Kristiansand Vest – Mandal øst.

– Det mangler en reguleringsplan for denne delen i Mandal, og for å få en helhet har vi tenkt at dette er en egnet pilot for å få til tidlig involvering. Det er et prosjekt med begrenset lengde og risiko, forklarer Børseth. Han legger heller ikke skjul på at det er en fordel at strekningen kun ligger i en kommune.

– Ser der for dere at det kan komme flere slike konkurranser?

– Lykkes vi med dette, vil vi ta det videre på andre prosjekter uten reguleringsplan, svarer han.

Workshop

Nye Veier har gjort seg klare tanker om hvordan de ser for seg at en slik konkurranse kan se ut. Børseth forteller at det blir en kvalifisering av tre til fem grupperinger etterfulgt av en det som kan bli en mellomting mellom Best Value Procurement og Helgelandsmodellen – altså en konkurransepreget dialogfase.

Men byggherren er lydhør for hvordan en slik konkurranse skal gjennomføres for å lykkes best mulig. Med det som bakteppe tok Nye Veier sammen med EBA, RIF og MEF initiativet til en workshop med flere av sine medlemmer for å finne de gode løsningene.

– - Vi i RIF er veldig glade for at vi fikk mulighet til arrangere en workshop der representanter fra byggherren, rådgiverne, totalentreprenørene og maskinentreprenørene kan komme sammen og diskutere viktige problemstillinger som må løses og komme med gode ideer før selve utlysningen blir gjort. RIF ser dette som en spennende modell for fremtidig leverandørdialog, sier RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Maksrammer og exit-muligheter

Nye Veier på sin side forteller at alle detaljene rundt den nye kontraktsformen ikke vil være ferdig før konkurransen lyses ut i oktober, men de har allerede sett seg ut flere punkter som skal med.

Blant annet legger de opp til at arbeidet med reguleringsplan skal skje innenfor en oppgitt maksramme på timer, og en lignende maksramme på pris på selve, prosjektering, bygging og eventuelt drift. Slik at det i enda større grad blir de gode løsningene som blir premiert.

Konkurranseformen vil også inneholde kontraktsfestede exit-muligheter for begge parter. For eksempel dersom reguleringsplanen ikke blir vedtatt innenfor fastsatt tidsramme, eller at reguleringen som blir vedtatt har vesentlige avvik fra tilbudt løsning.

Nye Veier ser også for seg en mulighet til å trekke seg dersom entreprenør eller sentrale underleverandører har forverret sin økonomiske situasjon eller blir dømt for forhold som fører til avvisning i konkurranseperioden.