Eksisterende E6 gjennom Gudbrandsdalen går blant annet gjennom Ringebu sentrum. (Foto Nye Veier

Nye Veier vil ha hjelp av kommunene for å få i gang E6 Øyer-Otta

Kommunene i Gudbrandsdalen kan sørge for rask utbygging av E6 Øyer – Otta hvis de bidrar til planer som ivaretar god samfunnsnytte. Dette fremgår av Nye Veiers siste porteføljeprioritering.

Nye Veier har i dag prioritert strekningene E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet for utbygging. Dette er strekninger der utbyggingskonsept er valgt og planleggingen har kommet langt. E6 gjennom Gudbrandsdalen ble ikke prioritert for utbygging ved denne porteføljeprioriteringen, men prosjektet får positiv omtale i Nye Veiers porteføljeprioritering.

- Nå håper vi at kommunene i Gudbrandsdalen ser muligheten for rask realisering, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet i en pressemelding.

Stekningen Øyer – Otta ble overført til Nye Veier i 2019. Nye Veier forteller at de siden overføringen har utviklet et overordnet konsept for utbygging av strekningen som kan gi en samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging ved videre optimalisering i samarbeid med kommunene og veimyndigheten.

- Vi planlegger nå, i samarbeid med kommunene, å igangsette reguleringsplanleggingen på de gjenstående strekningene. Det gjenstår noen krevende strekninger som må løses raskt. Med effektiv planlegging som ivaretar god samfunnsnytte og lave kostnader vil prosjektet kunne bli prioritert for utbygging raskt, sier Moshagen.

E6 Øyer – Otta er cirka 90 kilometer, og Nye Veier merner veien er viktig både lokalt, regionalt og nasjonalt.

- Konseptet vi har skissert pr. nå har en teoretisk reisetidsreduksjon på 17 minutter. I tillegg vil vi oppnå vesentlig bedre trafikksikkerhet samt god fremkommelighet på en av landets viktigste hovedfartsåre. Prosjektet har stort potensiale, sier Moshagen.

Utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen vil med dagens signal kunne realiseres raskere enn det som ligger i gjeldende NTP.

- Nye Veiers utbygging av E6 fra Kolomoen til Otta vil gi en teoretisk reduksjon i reisetid på ca. 35 minutter, noe som vil bety svært mye for innlandet og Gudbrandsdalen, sier Moshagen.

E6 gjennom Gudbrandsdalen er også hovedfartsåre mellom Østlandet og Nordvestlandet, samt deler av Trøndelag.