F.v.: Programleder Frode Aga, konserndirektør Utbygging Bettina Sandvin i Bane Nor, utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier og programleder Christian Aarhus under den første av tre podkaster fra Bygg Arena Arendal. Foto: Arve Brekkhus
F.v.: Programleder Frode Aga, konserndirektør Utbygging Bettina Sandvin i Bane Nor, utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier og programleder Christian Aarhus under den første av tre podkaster fra Bygg Arena Arendal. Foto: Arve Brekkhus

Nye Veier vil bort fra regulering sammen med entreprenør

Utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier varslet i podkasten Byggeplassen tirsdag at byggherren ikke lenger vil ha med entreprenørene i reguleringsprosessen.

Hvorfor sprekker gigantprosjektene var tema i tirsdagens episode av podkasten Byggeplassen under Bygg Arena Arendal på Arendalsuka.

Konserndirektør Utbygging i Bane Nor, Bettina Sandvin, og utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier forsøkte å kaste lys over årsakssammenhengen.

Rett før sommerferien ble det kjent at Nye Veier og spanske Acciona Construcción S.A. avsluttet milliardkontrakten om bygging av ny E6 mellom Ranheim og Stjørdal. Nå blir prosjektet inntil to år forsinket.

– Ranheim-Værnes har vært et komplisert prosjekt. Det er nok et prosjekt hvor både vi og totalentreprenøren har undervurdert kompleksiteten i prosjektet før vi har begynt. Det har vært et komplisert prosjekt som har hatt utfordringer med både grunnforhold, og prosjektet tok også til når samfunnet sto på sprang inn i covid. Vi signerte kontrakt omtrent på begynnelsen av pandemien, og jeg tror ikke vi skjønte omfanget av pandemien og hvilket ringvirkninger pandemien ga. Så ble det overlappet av en krig og en prisøkning på innsatsfaktorer og så videre. Mange sammenfallende elementer som har bidratt til et vanskelig prosjekt. Derfor har vi varslet inntil to års utsettelse, forteller Almlid i podkasten.

Nye Veier har gjort seg noen tanker om hva de selv kan endre i sin strategi. Blant annet har de sett på hvordan tidlig involvering av entreprenør har fungert.

– Det kan også være en fordel å få spilt på entreprenørens spisskompetanse i krevende og kompliserte prosjekter. Så det kan være både og, og jeg tror det er vanskelig å generalisere fordi det blir veldig situasjonsavhengig, svarer Nye Veiers utbyggingsdirektør.

– Om entreprenøren kom for tidlig inn i Trøndelag eller ikke, er det vanskelig å spekulere i. Men vi har gjort oss noen erfaringer med tidlig involvering i prosjekter og kontraktsformer. Det vi har blitt tryggere og tryggere på er at vi ønsker å være ferdig regulert, når vi signerer en kontrakt med en entreprenør. Så det å regulere sammen, det går vi litt bort fra, understreker han.

– For det gjorde dere i Trøndelag?

– Ja, og så var ikke heller alt ferdig regulert når vi signerte kontrakt, svarer Almlid.

Tirsdag varslet Nye Veier at de vil ha en markedsdialog med interesserte entreprenører på E6-prosjektet.

– Ja, vi ønsker å minimere risikoen så mye som overhodet mulig for at denne forsinkelsen skal bli mer enn to år. Vi tror at det er mulig å ferdigstille dette anlegget her med en forsinkelse på inntil to år, derfor jobber vi nå veldig intensivt med hvilket "scope" vi går ut med når; om det er hele eller deler av prosjektet, og inviterer til en markedsdialog i september.

Hør mer om dette og også hva Bettina Sandvin sier om utfordringer Bane Nor har hatt i jernbaneporteføljen.