Ill. Nye Veier

Nye Veier Trøndelag varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg - Vindåsliene i januar

Byggestart på E6 Ulsberg – Vindåsliene framskyndes som følge av Nye Veiers siste porteføljeprioritering som ble offentliggjort sist uke.

Prosjektet legges ut på anbud i siste halvdel av januar og Nye Veier inviterer entreprenører til en tilbudskonferanse 4. februar.

- Dette er sannsynligvis Norges fineste veiprosjekt, sier Lars Bjørgård, utbyggingssjef i Nye Veier Trøndelag.

Veistrekningen, som er 25 km lang, går i all hovedsak i jomfruelig terreng og anleggsarbeidene vil i liten grad påvirke trafikken på eksisterende E6. Prosjektet inkluderer bygging av to tunneler; Ulsbergtunnelen og Vindåslitunnelen. Det skal også bygges flere bruer og betongkonstruksjoner, i tillegg til at store mengder masse skal flyttes. 

– Vi gleder oss til å gå i dialog med entreprenører for å finne en god samarbeidspartner. Prosjektet har blitt betydelig framskyndet, så nå kommer ting til å skje raskt, forteller Bjørgård. 

Etter planen vil konkurransegrunnlaget blir gjort tilgjengelig i siste halvdel av januar. Deretter legges det opp til en tilbudskonferanse for interesserte entreprenører og medleverandører 4. februar. På tilbudskonferansen vil Nye Veier presentere prosjektet og gå igjennom de sentrale punktene i konkurransegrunnlaget.