Befaring i forbindelse med tilbudskonferansen for Hommelvikbrua. Foto: Nye Veier/Truls Johnsen.
Befaring i forbindelse med tilbudskonferansen for Hommelvikbrua. Foto: Nye Veier/Truls Johnsen.

Nye Veier trenger entreprenør til å ferdigstille E6-bru

Nylig arrangerte Nye Veier tilbudskonferanse i forbindelse med ferdigstillelse av sørgående Hommelvikbru på ny E6 mellom Ranheim og Værnes.

Interesserte entreprenører var invitert til Nye Veier sitt prosjektkontor på Svebergtunet, med tilhørende befaring til Hommelvikbrua.

Under tilbudskonferansen orienterte Nye Veier om status på brua og om jobben som skal gjøres, opplyser Nye Veier i en pressemelding.

Bakgrunnen for brukonkurransen er at Nye Veier og totalentreprenør Acciona i 2023 ble enige om å avslutte kontrakten med arbeidet på ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Brua er viktig for ferdigstillelse av hele prosjektet. Det er derfor viktig å ferdigstille brua så fort som mulig, står det i meldingen.

Frist for innlevering av tilbud er satt til 19. april. Tildeling av kontrakt er forventet å skje i slutten av mai, opplyser Nye Veier.

– En forutsetning for å lykkes i prosjektet er at vi samarbeider om å nå felles mål, sier Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim – Værnes i Nye Veier.

– Viktige overordnede mål felles for hele prosjektet er at trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres i anleggsgjennomføringen, og at det blir minst mulig ulemper for naboer og andre berørte, fortsetter han.

Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim – Værnes i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim – Værnes i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Det ble også orientert om Nye Veier sine forventninger med hensyn på seriøsitet og ytre miljø. Arbeidet som skal utføres skjer i et område der det tidligere har gått ras, i tillegg til at arbeidet skal utføres i høyt og bratt terreng, og med nærføring til eksisterende E6, skriver Nye Veier.

Hommelvikbrua krysser også elva Homla, som er et vernet vassdrag og et populært turområde.

Nordgående Hommelvikbru vil bli en del av totalentreprisen for E6 Sveberg-Værnes, opplyser Nye Veier.