Illustrasjonsfoto.

Nye Veier skal ut i markedet med fem prosjekter til 15 milliarder kroner

Nye Veier planlegger å lyse ut fem konkurranser i løpet av 2020 og 2021. Prosjektene vil variere i kontraktsstørrelse fra 1 til 4,3 milliarder kroner.

Onsdag gjennomførte Nye Veier en digital leverandørkonferanse der de gikk gjennom kommende konkurranser.

– Vi har fem planlagte konkurranser og til sammen utgjør de cirka 15 milliarder kroner. Kontraktene varierer fra cirka en til rundt 4,3 milliarder kroner med en gjennomsnittlig forventet kontraktssum på tre milliarder. Alle kontraktene er totalentreprisekontrakter med prosjektering og bygging, og de har drift og vedlikehold i en garantiperiode, sier Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

E6 Kvænangsfjellet

Børseth gikk gjennom de fem prosjektene og tok først for seg E6 Kvænangsfjellet som allerede er kunngjort og hvor fristen for kvalifisering går ut 8. juni. Prosjektet omfatter en strekning på cirka 13 kilometer, der 7,6 kilometer blir ny vei i dagen og 6,5 kilometer skal gå i tunnel. Veien skal bygges med to felt og tunnelen skal drives med T9,5 profil. Nye Veier har beregnet at prosjektet vil ha en kontraktsstørrelse på rundt en milliard kroner. Forventet oppstart blir i 2021, med ferdigstillelse i 2024.

– Det er viktig i dette prosjektet å komme seg inn i fjellet før vinteren til neste år, kommenterer Børseth.

Ved E6 Kvænangsfjellet legger Nye Veier opp til en integrert samhandlingsfase i kontrakten, som er basert på NS 8407.

– Integrert samhandling betyr at vi kommer frem til den beste løsningen for dette prosjektet sammen med entreprenør og rådgiver. Det blir en samspillskontrakt med totalentreprise med målpris. Vi har også lagt inn en opsjon med mulighet for fastpris, opplyser Børseth.

Store prosjekter på Sørlandet

Børseths presentasjon av kommende konkurranser tok deretter turen til Sørlandet, hvor Nye Veier er godt i gang med byggingen av ny firefeltsvei E39 mellom Kristiansand og Mandal, og hvor byggherren nå planlegger utlysning av to konkurranser øst og vest for Lyngdal.

E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest (også kjent som E39 Herdalen – Røyskår)er først ut.Ved denne strekningen jobbes det nå med utarbeidelse av reguleringsplan. Nye Veier planlegger byggestart i 2021, med ferdigstillelse i 2024.

– Vi planlegger å gå ut i markedet med denne konkurransen i august i år, forteller Børseth.

E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest omfatter byggingen av 5,3 kilometer vei i dagen og 6,4 kilometer tunnel fordelt på to tunneler på 3,7 og 2,7 kilometer. Prosjektet omfatter også to lengre bruer på henholdsvis 450 meter (høyde 70 meter) og 100 meter, og byggingen av to motorveikryss. Nye Veier har beregnet kontraktsverdien i prosjektet til cirka tre milliarder kroner.

– Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise basert på vår nye gjennomføringsmodell hvor vi har en optimalisering- og klargjøringsfase. Prisene gis som fastpriser basert på den reguleringsplanen som blir vedtatt, sier Børseth.

Kontrakt på 4,3 milliarder

Nye Veier jobber også med strekningen E39 Mandal – Lyngdal øst, hvor det planlegges oppstart detaljregulering i august 2020.

Nye Veier regner med at de kan lyse ut konkurransen for dette prosjektet i midten av 2021, med planlagt byggestart i første del av 2023. Kontrakten er beregnet til 4,3 milliarder kroner og omfatter 26 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t. Det skal bygges 22 kilometer vei i dagen, to lengre tunneler på 2400 og 600 meter, samt tre lengre bruer på henholdsvis 570, 230 og 215 meter. Prosjektet omfatter også ett motorveikryss og 3,7 kilometer tofelts tilkomstvei.

– Det blir en totalentreprise hvor man byr med faste priser og hvor man går inn i en optimalisering- og klargjøringsfase for å se om det er muligheter for å optimalisere utover det som ligger i reguleringsplanen, sier Børseth.

To nye E18-strekning

Nye Veier skal også i gang med utbyggingen av 55 kilometer firefeltsvei E18 mellom Dørdal i Vestfold og Telemark og Tvedestrand i Agder. De to første entreprisene som skal ut i markedet, starter på hver sin side av utbyggingsstrekingen.

E18 Dørdal – fylkesgrense Agder er en videreføring av E18 Rugtvedt – Dørdal, som ble åpnet for trafikk 2. desember 2019. Strekningen er på cirka 22 kilometer hvor det skal bygges to kryssområder og 7-9 bruer. Nye Veier har beregnet kontraktsverdien til cirka 3,8 milliarder kroner.

Lengst sør i utbyggingsområdet mellom Dørdal og Tvedestrand planlegger også Nye Veier strekningen E18 Pinesund – Tvedestrand. Prosjektet vil omfatte 20 kilometer firefeltsvei, ett kryssområde og 4-5 bruer. Kontraktssummen vil ifølge Nye Veier ligge rundt 3,2 milliarder kroner.

– Det er ikke planlagt noen tunneler på disse to strekningene, kommenterer Børseth.

Nye Veier opplyser at en såkalt geometriplan vil danne utgangspunkt for konkurransegrunnlaget og prisingen i konkurransen. Nye Veier forventer at de kan gå ut i markedet med konkurransegrunnlag og prekvalifisering for de to strekningene første kvartal 2021.

– E18 prosjektene blir kjørt med to konkurranser som vil gå mer eller mindre parallelt, forteller Børseth.