Nye Veier skal gjennomføre prøvepeling i Mjøsa

I løpet av sommeren og høsten gjør Nye Veier prøvepeling for ny Mjøsbru. Hensikten er å samle inn flere data om grunnforholdene i Mjøsa. Arbeidet inngår i planarbeidet for ny E6 Moelv – Roterud.

Illustrasjon: Keller / Nye Veier
Illustrasjon: Keller / Nye Veier

Det skriver Nye Veier i en pressemelding tirsdag.

Den planlagte veistrekningen E6 Moelv-Roterud inkluderer en kryssing av Mjøsa mellom Moelv og Biri. I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru. Det ene alternativet er ei bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre alternativet krysser litt lengre sør. Det er det søndre alternativet som nå skal undersøkes nærmere, særlig på den dypeste delen, skriver Nye Veier.

– Det skal rammes fem peler ned til antatt riktig nivå nede i sjøbunnen, og arbeidene skal utføres med peler og utstyr som er tilnærmet i samme størrelse som de permanente pelene for brua. Pelene rammes fra flåte. Resultatet av prøvepelingen skal brukes som grunnlag for de avsluttende beregninger av stabilitet og bæreevne for fundamentene til brua, sier Steinar Fretheim, prosjektsjef i Nye Veier.

I forbindelse med prøvepelingen blir det gjennomført et program for overvåking av støy, ulike risikofaktorer, ytre miljøpåvirkning og konsekvenser for vannkvalitet i Mjøsa. Resultatene av undersøkelsene skal brukes i konkurransen for oppdraget med utbyggingen av ny E6 Moelv-Roterud og i selve anleggsgjennomføringen av ny Mjøsbru.

Det er Keller Geoteknikk AS som utfører oppdraget for Nye Veier. Pelene som benyttes, er omtrent 100 meter lange og veier 100 tonn hver. Hver pel skal rammes 35 til 40 meter ned i sjøbunnen. Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde på omtrent 100 meter, heter det i pressemeldingen.

– Forberedelser og mobilisering av utstyr vil starte rett etter sommerferien. Selve pelearbeidene er planlagt med oppstart i månedsskifte august-september, og vil pågå i to-tre måneder. Erfaringene vi gjør på Mjøsa i denne omgang tar vi med til forberedende arbeider til selve bruprosjektet, sier Fretheim.