Kvål-Melhus er første prosjekt i anlegg i Trøndelag. Her fra Hofstad hvor arbeidet er i gang. Foto: Nye Veier

Nye Veier satser på digital nyhetstjeneste for E6 Kvål-Melhus

Push-varsling via Messenger, digitale nyhetsbrev og aktiv bruk av sosiale medier. Nye Veier vil gjøre det enklere for trafikanter og beboere å holde seg oppdatert i byggefasen.

- Nye Veier er først ute i Norge til å bruke Messenger og chatbot-teknologi som informasjonskanal for trafikknyheter, sier Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier. Foto: Nye Veier

– Vi ønsker å være der trafikantene er og tilby informasjon på plattformene de bruker til daglig, sier kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela i en pressemelding.

Bygging av ny E6 mellom Kvål og Melhus påvirker mange og skaper dermed et stort informasjonsbehov hos publikum.

- Den digitale nyhetstjenesten skal gi folk en trygg og forutsigbar reise. God informasjonsflyt i anleggsfasen reduserer risikoen for ulykker og gjør det enklere for trafikantene å planlegge hverdagen sin. Undersøkelser viser at forutsigbarhet er viktigere for folk enn antall minutter ekstra reisetid, heter det i meldingen.

Den digitale nyhetstjenesten er foreløpig et pilotprosjekt knyttet til byggingen av den sju kilometer lange strekningen mellom Kvål og Melhus. Planen er at den også skal rulles ut på de øvrige veiprosjektene til Nye Veier i Trøndelag.

Fra prosjektets hjemmeside kan publikum velge å abonnere på push-varsling via Messenger, melde seg på nyhetsbrev, og følge prosjektet på Twitter.

– Vi er spente på hvordan publikum tar imot det nye tilbudet. Vi er først ute i Norge til å benytte Messenger og chatbot-teknologi som informasjonskanal for trafikknyheter, forteller Herredsvela i Nye Veier.

– Ny teknologi og nye medievaner gjør at folk kommuniserer annerledes enn før. Vi ønsker å være der trafikkantene er og tilby informasjon på plattformene de bruker til daglig, sier Herredsvela.

Herredsvela understreker at de etablerte varslingskanalene til Vegtrafikksentralen fortsatt er en viktig kilde til informasjon om akutte trafikkhendelser.