Fagansvarlig for drift og vedlikehold Tor Alf Høye i Nye Veier (til venstre) og veidriftsjef Erlend Aksnes i Risa. Foto: Risa
Fagansvarlig for drift og vedlikehold Tor Alf Høye i Nye Veier (til venstre) og veidriftsjef Erlend Aksnes i Risa. Foto: Risa

Nye Veier og Risa signerte for opsjon verd 150 millioner

Risa har fått opsjon på ett år til på drift og vedlikehold av fire motorveistrekninger på til sammen 111 kilometer, samt elektroarbeid på strekningene.

Det skriver Risa i en pressemelding denne uken.

– Risa har hatt ansvar for drift og vedlikehold av alle Nye Veier sine motorveier som har blitt bygget og tatt i bruk siden 2019. Nå er kontrakt signert for opsjonen på 1 år, fram til august 2025, til en verdi av cirka 150 millioner kroner, sier veidriftsjef Erlend Aksnes i Risa.

Kontrakten innebærer drift og vedlikehold av:

  • E6 Innlandet: 46 kilometer
  • E18 Agder: 17 kilometer
  • E18 Agder: 22 kilometer
  • E39 Kristiansand – Mandal: 26 kilometer

I tillegg omfatter kontrakten alt elektroarbeid på strekningene. Her samarbeider Risa med Traftec.