Nye Veier: Moelvkrysset er ute i markedet

Nye Veier har i dag offentliggjort anbudskonkurransen for bygging av nytt E6-kryss i Moelv. Utbyggingen av krysset har en antatt verdi opp mot 150 – 200 millioner kroner. Krysset skal stå ferdig i løpet av 2020.

Nye Veier mener konkurransen bør være interessant både for lokale og regionale aktører i tillegg til de største firmaene, skrier de i en pressemelding.

Nå starter arbeidet med å finne den beste entreprenøren. Med en antatt verdi opp mot 150 – 200 millioner kroner mener vi oppdraget bør være en spennende oppgave, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Oppdraget omfatter blant annet bygging av ca. 1100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, alle ramper og tilkomster til og fra E6, ca. 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider.

Dette er et spennende og krevende oppdrag. Ikke minst blir det viktig å sørge for sikker og god ivaretakelse av alle trafikanter i byggeperioden, sier Moshagen.

Nye Veier har valgt å benytte konkurranse med forhandling for anskaffelse av entreprenør.

Vi mener konkurranse med forhandling er en hensiktsmessig metode for å kunne velge den beste til å bygge Moelvkrysset. Frist for å søke om prekvalifisering er 25. februar, sier Moshagen.

Entreprenørene må levere tilbud innen 5. april.

Målet er å signere kontrakt for oppdraget i løpet av juni 2019, sier Moshagen.

Reguleringsplan for krysset er vedtatt av Ringsaker kommune. Utbygging av nytt motorveikryss på E6 i Moelv inngår i utbyggingsprosjektet av 43 kilometer firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv.