Installering av sensor på E18 Tvedestrand-Arendal. Foto: Nye Veier

Nye Veier installerte moderne sensorteknologi på E18 Tvedestrand - Arendal

Mandag 1. juli ble det installert og satt i drift et nytt og moderne sensorsystem kalt VS1 i veibanen på nyåpnede E18 Tvedestrand – Arendal.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding torsdag.

Illustrasjonen viser hvordan ulike bilmodeller med ulike drivlinjer kan fremstå på sensorbildet.

Med de nye smartsensorene på E18 Tvedestrand - Arendal ønsker Nye Veier å samle, koble og analysere data om ulike trafikantgrupper for å bidra til økt sikkerhet, bedre kvalitet, lavere kostnader, raskere utbygging, bedre drift og vedlikehold, heter det i meldingen.

Daglig leder i Disruptive Engineering, Fredrik Vangsal, sier at dataene som sensorene samler inn, vil kunne bidra til mange positive effekter som blant annet å redusere kø og reisetid på strekningene der målingene kan vise at utbygging lønner seg.

Sensorsystemet VS1 måler blant annet hastighet, luketid, kjøreretning, veitemperatur, og kjøretøyklassifisering. I tillegg vil de telle biler langt enklere og mer treffsikkert enn dagens dyre og vedlikeholdskrevende tellesløyfer, skriver Nye Veier.

Disruptive Engineering utviklet systemet med hensyn til personvern i alle utviklingsfasene. jamført personvernforordningen GDPR. Sensorsystemet registrerer ikke enkeltpersoner, men måler kun relevant trafikk- og kjøretøyinformasjon, skriver Nye Veier.