Nye Veier kan være ferdig med sin portefølje på Innlandet i 2025. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier Innlandet kan forsere sin portefølje med nye to år

– E6 Kolomoen-Øyer sør kan stå ferdig i 2025, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier Innlandet.

Det er Lillehammer Byavis som først var ute med nyheten som at Nye Veiers portefølje på Innlandet kan være ferdig utbygd to år tidligere enn hva Nye Veier tidligere har kommunisert.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

– Vi har tidligere uttalt i beste fall 2027, men at alle våre prosjekter sparer penger, bidrar til at prosjekter kan igangsettes tidligere, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen til Byggeindustrien.

Han sier at i NTP 2014-2023 før Nye Veier ble etablert, var kun E6 frem til Brumunddal nevnt. Nå mener han at det gjennom blant annet prosjektoptimaliseringer og helhetlig utbygging er mulig å kunne tilby bilistene firefelts 110-sone helt frem til Øyer i 2025.

– Jeg opplever stor entusiasme for en slik forsering fra både kommuner, fylkeskommuner, næringslivet og aktører som planlegger store idrettsarrangementet. Det skaper nye muligheter, sier han.

Moshagen trekker frem at det som kan bli en kontinuerlig utbygging på Innlandet, også vil være svært attraktivt for anleggsentreprenørene.

– Vi vet at flere store anleggsentreprenører vil være ferdig med store prosjekter i 2020. Hvis Nye Veier Innlandet kan komme med store kontrakter i markedet for byggestart våren 2021, er det en svært god timing. Vi er opptatt av å få ut gevinster som kan sikre en best mulig konkurranse, fastslår han.

Moshagen presiserer at en ferdigstillelse av totalporteføljen i 2025, krever at prosjektene blir vedtatt uten store og påkostede tiltak for at de skal kunne forsvare sin plass på Nye Veiers prioriteringsliste.