Nye Veier har lyst ut milliardprosjekt i Trøndelag

Nye Veier har lyst ut prekvalifisering for konkurranse om totalentreprise på prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.

I utlysningen på Doffin skriver de at verdien på kontrakten er anslått til 2,4 milliarder kroner uten merverdiavgift.

Dette var tidligere en delstrekning i kontrakten for ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Strekningen er nå utvidet og delt opp i flere kontrakter for å optimalisere prosjektet og være tilpasset markedet. I tillegg er reguleringsplanen for en del av strekningen endret og vedtatt, opplyser Nye Veier i en pressemelding.

Entreprisen består av:

  • Cirka 15 km ny E6
  • Cirka 15 km lokal- og fylkesveier
  • flere bruer
  • én tunnel (cirka 800 m) for fylkesveg med tilhørende styring og sikringstiltak

Ny E6 skal i hovedsak bygges som firefelts motorvei. Gjennom Vindåsliene skal det bygges ca. 4 km 2/3 felts vei for 90 km/t. Veien skal bygges med forbikjøringsfelt i begge retninger, noe som betyr at det i praksis blir fire felt.

– E6 gjennom Rennebu og Midtre Gauldal er en hovedåre i Norge som binder sammen sør og nord. Vi gleder oss til å komme i gang med å bygge en mer trafikksikker og fremkommelig vei. Likevel er det, som alltid for Nye Veiers prosjekter, en del forutsetninger for at vi kan gå i bygging. Et nøkternt kostnadsnivå og forutsigbar finansiering er slike forutsetninger, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Espen Almlid i meldingen.

Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Nye Veier planlegger å invitere tre til fem leverandører til å gi tilbud på kontraktsarbeidene.

Nye Veier har høye mål for klima og bærekraft i sine prosjekter. Reduksjon i klimagassbudsjett og Ceequal-sertifisering vil derfor være viktig i prosjektet.