Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier har økt samfunnsøkonomisk nytte i porteføljen med 63 milliarder kroner.

Nye Veier har frigjort samferdselsmidler tilsvarende 109 kilometer motorvei – åpnet nytt kontor

– For tre og et halvt år siden hadde jeg ikke trodd at vi skulle vært her på Lillehammer og være på vei videre nordover, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Ved åpningen av Nye Veiers nye kontor på Lillehammer kunne Hovland opplyse at Nye Veier siden vinteren 2016 har jobbet med optimalisering porteføljen til selskapet.

109 kilometer "gratis" firefelts motorvei

– I porteføljen på 12 strekninger var det en negativ samfunnslønnsomhet på 58 milliarder kroner, for hele porteføljen er den nå på 5 positive milliarder kroner. Det tallet betyr at vi har 109 kilometer med firefelts motorvei som gratis kan tilføres samfunnet, sier hun.

Hovland forklarer at 27 milliarder kroner er spart gjennom økt trafikantnytte med kortere reisevei i minutter, 28 milliarder kroner i rene prosjektkostnader og 8 milliarder kroner er spart gjennom andre endringer.

– Vår modell er slik at når vi reduserer kostnader, kan vi dra i gang nye prosjekter tidligere, sier hun.

Hovland opplyser at strekningen Kolomoen-Moelv opprinnelig lå inne i planene med oppstart 2021. Nå er resultatet at hele strekningen vil åpne i desember 2020, og de første 12 kilometerne 1. oktober 2019.

Så fortsetter Nye Veier E6-utbyggingen videre nordover, og selskapet har derfor behov for større lokaler i Lillehammer. Nye Veier har tidligere leid et mindre lokale i byen, men får nå arbeidsplasser til 20 personer i nyoppussede lokaler i Kirkegata.

– Vi er på Lillehammer i dag fordi vi har bygd raskere og kommet raskere i gang med finansiering, planlegging og gjennomføring, fastslår Hovland.

Nye Veier markerte fredag offisiell åpning av nye lokaler på Lillehammer. Fv: Helge Orten (leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen), prosjektdirektør Øyvind Moshagen, administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland (begge Nye Veier), storingsrepresentant Tor Andre Johnsen og statssekretær Tommy Skjervold i samferdselsdepartementet.

– Avhengig av at Nye Veier lykkes for å realisere NTP

Med på åpningsseansen var blant annet Helge Orten (H), leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han mener det er grunn til å gi honnør til Nye Veier og at det er et godt tegn for fremdriften at det må åpnes nye lokaler.

– Vi så før opprettelsen av Nye Veier at det var behov for reformer i samferdselssektoren, og at det måtte tenkes nye tanker og skape innovasjon, uten at det er en kritikk mot hvordan ting har blitt gjennomført tidligere, sier han.

Orten fastslår at historien tidligere viste at samferdselsprosjekter alltid har blitt dyrere enn forutsatt.

– Det kan vi ikke fortsette med. Hvis vi skal ha mulighet til å realisere NTP, er vi helt avhengig av at Nye Veier lykkes med å få ned kostnadene og bygger raskere og bedre, sier han.

Økt frihetsgrad til Statens vegvesen?

Han viser også til at omstillingsprosessen Statens vegvesen nå går igjennom er viktig i dette bildet.

– Det er viktig at vi har to aktører som kan måles mot hverandre. Det er i planleggingsfasen grunnlaget legges for et godt prosjekt, jeg ønsker at også Statens vegvesen skal ha noe av denne frihetsgraden, og at ikke vi som politikere legger begrensninger for effektiv bygging, sier han.

Orten fastslår at reformene må lykkes hvis målsetningene skal nås.

Helge Orten (H), leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen fastslår at det er viktig at Nye Veier lykkes for å oppnå ambisjonene i NTP.

– Handlingsrommet som Nye Veier har med lengre strekninger og en forutsigbar kontantstrøm, viser at det er mulig å bygge rimeligere og bedre. Vi er klare på at vi kan gjøre ting raskere og i tråd med det vi har planlagt i NTP, sier han.

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) fastslår at NTP er en ambisiøs plan.

– Nåværende NTP er en dobling av forrige NTP. Vi har som mål å gjennomføre planen, men da må vi gjennomføre reformer og kutte kostander. De tross alt enkle grepene med opprettelsen av et nytt selskap med nye rammevilkår og personer som tenker annerledes, viser at det er mye å spare i samferdselssektoren, fastslår han.