Nye Veier fortsetter konkurransen om byggingen av 9,6 kilometer ny E6  mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer kommune. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.

Nye Veier fortsetter konkurransen om byggingen av 9,6 kilometer ny E6  mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer kommune. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.

Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.

Nye Veier fortsetter E6-konkurranse i Innlandet

Til tross for stor usikkerhet rundt den videre fremdriften for ny E6 mellom Moelv og Øyer i Innlandet, fortsetter Nye Veier den pågående konkurransen om E6-strekningen Storhove – Øyer, hvor fem entreprenører er kvalifisert til å gi tilbud.