Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen (t.h) kunne stryke ut 1. desember og skrive 26. oktober som ny åpningsdato for firefelt E6 frem til Moelven-krysset. Til høyre Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (AP) Foto: Jørn Hindklev

Nye Veier forserer åpning av E6 Brumunddal-Moelv med over en måned

Firefelts motorvei på delstrekningen E6 Brumunddal-Moelv åpner 26. oktober, over en måned tidligere enn planlagt.

Da Nye Veier tok over utbyggingen av E6 gjennom Innlandet i 2016 annonserte selskapet at ny E6 skulle stå ferdig frem til Moelv sommeren 2021, men allerede i oktober 2017 så veiselskapet og totalentreprenøren Veidekke at det var mulig å knipe inn syv måneder og åpne 1. desember 2020.

Nå knipes det inn ytterligere en måned. Firefelts E6 fra Brumunddal til Moelv åpner 26. oktober. Det annonserte Nye Veier på en samling på Rudshøgda i Ringsaker kommune onsdag.

God samfunnsnytte

– Samfunnsnytten ved å ta i bruk nybygd vei så tidlig som mulig er god, og vi var svært fornøyde da vi tidlig i prosjektet ble enige med totalentreprenøren Veidekke om å åpne syv måneder tidligere enn planlagt. Nå klarer vi å knipe inn enda en måned og åpner E6 Brumunddal – Moelv allerede 26. oktober, før vinteren setter inn for fullt, uttaler Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Firefelts motorvei på den 43 kilometer lange strekningen mellom Kolomoen og Moelv vil dermed bli ferdig utbygd på 40 måneder.

Nytt skilt på plass. F.v.  Even Aleksander Hagen (AP), fylkesordører i Innlandet, Anita Ihle Steen (AP), ordfører i Ringsaker kommune og Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier. Foto: Jørn Hindklev

– Hittil har vi investert over sju milliarder kroner, og det er lagt ned 2,7 millioner arbeidstimer, opplyser Moshagen.

Han er tydelig på at det er viktig for Nye Veier å sette trafikk på veien så raskt det er mulig.

– Får Veidekke godt betalt for å forsere?

– Ikke veldig mye, men vi har regnet på den samfunnsøkonomiske nytten. Den er veldig stor i forhold til det vi betaler for forsering. Veidekke har ligget veldig godt an. Vi valgte å bruke muligheten, sier Moshagen til Byggeindustrien.

Veidekke fremhever involverende planlegging

Prosjektleder Bendik Røssevold i Veidekke mener at nøkkelen til at entreprenøren klarer å knipe ytterligere en måned i prosjektet, ligger i god og involverende planlegging.

– Vi har svært dyktige og motiverte folk i prosjektteamet. I tillegg har vi et tett og godt samarbeid med kunden. Det har bidratt til at vi nå ligger godt i rute til å åpne 24 km firefelts E6 før tiden, sier han.

Prosjektleder Bendik Røssevold i Veidekke. Foto: Jørn Hindklev

– Gir bruk av teknologi bedre effektivitet?

– Vi gjennomfører prosjektet modellbasert. Det er også en av årsakene til effektivitet i prosjetket. Vi tester ut nye ting og har brukt både AR- og VR-teknologi. Det er tidsbesparende, men dette er verktøy som vil være enda mer tidsbesparende i neste prosjekt, sier Røssevold.

Han fastslår at entreprenørens strategi frem mot åpning blir trygg og effektiv drift.

– Det er hektisk med et 24 kilometer langt anleggsområde. Vi kan definitivt ikke hvile på laurbærene frem til åpning 26. oktober, sier han.