Strekningen Kolomoen-Moelv i Hedmark vil bli delåpnet i 2018, ifølge Nye Veier. Her den nye brua over E6 ved Kolomoen. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen

Nye Veier foran skjema

E6 mellom Kolomoen og Moelv i Hedmark vil bli delvis åpnet allerede i 2019, ifølge Nye Veier, selskapet regjeringen har opprettet for å få fortgang i veiutbyggingen. Flere andre veistrekninger ligger også godt an.

Selskapet Nye Veier ble stiftet i mai i fjor og var operativt fra 1. januar i år. Målet er å planlegge, bygge og drifte veier raskere og mer kostnadseffektivt enn i dag. Og selskapet er i rute, opplyser administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland til Dagsavisen. Hun nevner E6 Kolomoen-Moelv som et eksempel. Veien vil bli delvis åpnet i 2019, mens det i Nasjonal transportplan (NTP) var planlagt åpning i 2023 eller senere.

– Vi har etablert tre veiutbyggingsavtaler med eier Samferdselsdepartementet til en samlet utbygging for 19 milliarder kroner. Tre bompengeproposisjoner for de aktuelle strekningene ble godkjent i Stortinget i løpet av våren. Samlet er dette cirka 83 kilometer med motorvei med veiåpning i 2019, 2020 og 2021, sier Hovland.