12 kilometer firefelts E6 mellom Brumunddal og Moelv åpnes for trafikk denne uken. Dermed er Nye Veier ferdig med 43 kilometer motorvei mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet.

Nye Veier ferdig med 43 kilometer motorvei i Innlandet – statsministeren står for E6-åpningen

Mandag 26. oktober kommer statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide til Rudshøgda for å markere åpningen av E6 Kolomoen – Moelv. Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom. Kolomoen og Moelv har pågått siden Solberg markerte anleggsstart i 2017.

Normalt markeres store veiåpninger med folkefest, men slik blir det ikke denne gangen, skriver Nye Veier i en melding.

– Vi setter stor pris på at både statsministeren og samferdselsministeren kommer til Innlandet for å markere åpningen av E6 Kolomoen – Moelv. Deres deltakelse viser at utbyggingen av E6 gjennom Innlandet er viktig for storsamfunnet og at helhetlig utbygging av trafikksikker vei med redusert reisetid prioriteres svært høyt. På grunn av smittevernstiltak kan vi dessverre ikke invitere til noen stor folkefest nå, men det viktigste for folket og samfunnet er nok uansett at denne viktige veien nå står ferdig, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Sommeren 2017 markerte statsministeren anleggsstart på storutbyggingen av E6 gjennom Innlandet. 

– Nye Veier leverer 43 kilometer med motorvei på 41 måneder. De første 12 kilometerne med ny, trafikksikker firefeltsvei ble åpnet allerede i oktober 2019. I sommer åpnet vi nye 18 kilometer frem til Brumunddal, og nå kommer den tredje og nest siste delåpningen med ytterligere 12 kilometer ferdig vei mellom Brumunddal og Moelv. Når vi i tillegg får åpnet selve Moelvkrysset 1. desember i år, har Nye Veier fullført storprosjektet på 43 kilometer med ny E6 som statsministeren selv startet sommeren 2017, sier Moshagen.

Trafikantene får ta i bruk firefeltsveien mellom Brumunddal og Moelv allerede denne uken.

– For oss i Nye Veier er det svært viktig å kunne gi brukerne og trafikantene ny vei så fort som mulig. Derfor setter vi alltid trafikk på ferdig vei når det passer entreprenørdriften optimalt. Vi venter ikke til veiåpningsdagen med å skilte med 110 km/t og sette på trafikken, sier Moshagen i meldingen fra Nye Veier.

På åpningsarrangementet, som på grunn av smitteverntiltak kun er for inviterte, står flere kjente navn på talerlisten.

– Nye Veier benytter veiåpningen til å spre ny kunnskap om verdien av veibyggingen og de positive samfunnseffektene som kommer etter at veien er åpnet. På talerlisten står blant annet administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forening, konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank1 Østlandet og forskningsleder Niels Buus Kristensen i Transportøkonomisk Institutt, opplyser Moshagen.

Det er Hæhre Entreprenør som bygde strekningen Kolomoen – Arnkvern, og det er Veidekke Entreprenør som har vært totalentreprenør for strekningen Arnkvern – Moelv, som nå står ferdig.

I 2021 starter Nye Veier på de første anleggsarbeidene på utbyggingen av de neste 43 kilometerne med ny E6 gjennom Innlandet mellom Moelv og Øyer.