Nye Våler kirke

Foto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: Rasmus Norlander, Sverige/ZürichFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidProsjektleder Steinar Grinden (t.v) og formann Finn Flisen Foto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: HomleidFoto: Homleid

– Vi har behandlet dette prosjektet som et smykke, sier prosjektleder Steinar Grinden i Martin M. Bakken AS.

Fakta

Sted: Våler i Hedmark

Prosjekttype: Kirkebygg

Areal: Ca 800 kvm

Totalkostnad:
Ca 61 millioner kroner

Byggherre:
Våler kirkelige fellesråd

Arkitekt:
Sivilarkitekt Espen Surnevik

Kunstnerisk utsmykking kirkerom: Espen Dietrichson

Prosjekteringsgruppeleder: Plan 1

Hovedentreprenør: Martin M. Bakken

Tekniske rådgivere: RIB: Dr. techn. Kristoffer Apeland l RIE: Ing. Hallås Elverum l VVS: RAAD l RIG: Løvlien Georåd l Brannrådgivning: Kåvenes
& Sundene l Akustikk: Multiconsult

Tekniske entreprenører: Rør: Ing. Øyvind Pedersen l Ventilasjon: Energima Elverum l Elektro: Svensgaard Installasjon

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Auden Senderud Gravemaskindrift l Spiler i malmfuru: Alvdal Skurlag l Ferdigbetong: Betong Øst l Gulvstøp: Fron Betong l Sliping betonggulv: Betotec l Fuging av rissanvisere: AMT Terrasso l Stål- og metallarbeider: Armec l TRP-plater: Østlandske Blikkenslagerverksted l Flisarbeider: Mjøsen l Byggevarer: Maxbo Proff l Ståldører, brannmaling og -tetting: Firesafe l Kirkeklokker: Olsen Nauen Klokkestøperi l Innv. bjørkefinér: Trysil Interiørtre l Sliping/lakkering bjørkegulv: Gulvsliper Arnfinn Rasmussen l Prefab takelementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Icopal Tak l Skap, sittebenk, kjøkken: Kaupang Møbler l Alu-vinduer og dører: Profilteam l Innv. laminat- og bjørkefinérdører: Nyhuset Bruk l Foldevegg: Trysil Byggprodukter l Låser og beslag: Lås & Sikring l Blikkenslager: Østlandske Blikkenslagerverksted l Maler- og byggtapetserer: Tore Werner Olsen l Kjølerom: Maestro Storkjøkken

Knappe seks år etter at Våler kirke i Hedmark brant ned, står det nye kirkebygget ferdig. Prosjektet, som er tegnet av Sivilarkitekt Espen Surnevik AS, er et av de mest spesielle og detaljrike byggene Martin M. Bakken har oppført.
Prosjektleder Steinar Grinden forteller at han allerede i oppstartsmøte for prosjektet definerte kirkebygget som et smykke.
– Det høres kanskje jålete ut å kalle prosjektet for et smykke, men jeg tror det var viktig å sette ord på de kvalitetene som dette prosjektet måtte inneholde, sier Grinden. Han tilføyer at formann Finn Flisen hele veien har sagt at en kirke bør stå i 500 år.
– Det er det rette utgangspunktet når man skal bygge et bygg som dette, sier Grinden.

Skryt til håndverkerne
Finn Flisen er imponert over kvaliteten håndverkerne har levert i prosjektet.
– Dette har vært en jobb utenom det vanlige som det virker som om håndverkerne har storkost seg med. Etter mitt syn har de levert over evne, skryter formannen.
– Alle har vært stolte av det de har vært med på og ikke minst er de stolte over hvordan resultatet har blitt, sier Steinar Grinden.
Sivilarkitekt Espen Surnevik støtter hovedentreprenøren i at håndverkerne har lagt ned en solid innsats i prosjektet. Han mener entusiasmen på byggeplass har vært meget bra.
– Både tømrere, elektrikere, rørleggere og andre involverte skjønte at dette skulle bli noe spesielt. De har rett og slett vist at de er stolte håndverkere, sier han.

Trekirke
Espen Surnevik kan være litt ekstra stolt over kirkebygget han har tegnet i Våler. Prosjektet ble nemlig vunnet i Norges nest største arkitektkonkurranse med 239 deltagere fra 23 land. Han forteller at Våler ligger i et av de viktigste skogsdistriktene i Norge og at byggherre derfor ønsket seg en trekirke som kan knyttes direkte til landskapet og stedet.
– Bærekonstruksjonen er riktignok i stål, men utvendig er kirken utelukkende kledd med malmfuru og innvendig er det ustrakt bruk av bjørkefinér. Bjørk og furu er de to dominerende treslagene i området, sier Surnevik.
Ifølge Steinar Grinden har de skrudd fast over 30.000 meter med malmfuruspiler i utvendig fasader og over 2000 kvadratmeter bjørkefinérplater er montert innvendig.

To tårn
Arkitekt har tegnet kirken med fire karnapper som stikker ut i hver sin himmelretning. Karnappene skal skape assosiasjoner til den gamle korskirken som brant ned.
Den andre arkitektoniske hovedgrepet er to tårn som ligger over de to hellige rommene i kirken.
– Det store tårnet utgjør kirkerommet, mens det lille tårnet ligger over dåpssakristiet som blir et lite kapell. Disse rommene skyter opp mot himmelen og har et overlys som blir et bilde på gud, kommenterer Surnevik.

En unik prosess
Arkitekt mener prosessen de har vært med på fra arkitektkonkurranse til ferdig bygg har vært unik. Surnevik mener det er mange forhold som har gjort at prosjektet har gått smidig.
– Allerede da vi vant konkurransen hadde vi kjørekartet klart for hvordan vi skulle bygge dette både innenfor budsjett og rent teknisk. Vi hadde også en god byggherre som ga oss den tiden vi trengte til detaljprosjektering. Vi fikk nesten et helt år på oss til å tegne oss gjennom hele bygget, så den dagen vi gikk ut i markedet med prosjektet fikk entreprenørene et meget detaljert grunnlag som det var mulig å prise riktig. Dette fjerner en del av grobunnen for de klassiske konfliktene mellom planleggerne og utførende, sier Surnevik.
– Vi fikk også en veldig flink entreprenør med en utrolig flink formann i Finn Flisen. Han er utdannet møbelsnekker og når man setter en møbelsnekker til å styre betongarbeider, stålarbeider og tømrerarbeider så blir det millimeter presisjon ved alle operasjoner, fortsetter arkitekten.

Krevende takkonstruksjon
Steinar Grinden trekker frem taket i hovedkonstruksjonen som det desidert mest utfordrende i prosjektet. Etter forslag fra hovedentreprenør ble det valgt Lett-Takelementer som takløsning på de skrå takflatene. Ifølge Grinden endte de etter mye planlegging opp med en stillasløsning som gjorde at de kunne få på plass andre lag med tekking samtidig som de bygde seg oppover med stillaset. På vei ned igjen demonterte de den spesielle stillaskonstruksjonen samtidig med at de monterte malmfuruspiler med et trygt stillas som sikkerhet bak seg.
– Vi har folk som har vært ute en vinterdag før og som vet hvor skoen trykker når man kommer bort i krevende løsninger. Det får vi igjen for i prosjekter som dette, mener Grinden.

Innenfor passivhuskrav
Nye Våler kirke var i utgangspunktet energiberegnet i klasse B, men trykktesting som ble utført underveis indikerer at bygget er tettere enn forventet.
– Vi oppnådde 0,34, det vil si godt under passivhuskravet på 0,6.  Så vidt jeg vet er det det laveste resultat Martin M. Bakken har målt ved et prosjekt, forteller Grinden.
Espen Surnevik er godt fornøyd med tettheten som ble målt, men han sier det er litt tidlig å komme med noen klar konklusjon før de har fått dokumentert byggets energiforbruk over noen måneder.
– Vi har et godt håp om at bygget er så energieffektivt at det tilfredsstiller kravet til passivhus. Det vil i så fall være den første passivkirken i Norge, avslutter Surnevik.


Flere prosjekter