Det nye terminalbygget med kommersielle arealer. Ill. Arkitema
Det nye terminalbygget med kommersielle arealer. Ill. Arkitema

Nye Trondheim S står ferdig i 2025

Bane Nor Eiendom skal snart starte byggingen av Nye Trondheim S. – Når det nye terminalbygget står ferdig i 2025, blir det Norges mest moderne kollektivknutepunkt og navet i den nye bydelen, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane Nor Eiendom i en pressemelding

Samtidig med den nye terminalen bygges det 13.000 kvadratmeter kontorplasser med utsikt over byen og fjorden. Nye Trondheim S skal på sikt også romme ny bussterminal, over 200 nye boliger og cirka 5.000 kvadratmeter næringsareal med butikker.

Nye Trondheim S skal også øke tilgjengeligheten for gående og syklende. Det legges opp til mange nye sykkelparkeringsplasser utvendig og under tak.

– Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt. Vi styrker kollektivknutepunktet og følger opp kommunens mål om fortetting av sentrumsnære arealer slik at flere kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Det bidrar til reduserte klimautslipp og nullvekstmålet, sier Hognestad.

Gryta P-kjeller står klar høsten 2022. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan. Den nye parkeringskjelleren på 5.500 kvadratmeter er en del av Nye Trondheim S og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken.

Togene kommer og går mens det bygges. Resten av kollektivtransporten og mye annet fortsetter også som før.

– Det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil gi perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi skal holde trafikanter og naboer oppdatert på hva som skjer i anleggsperioden. De skal ha en trygg og forutsigbar hverdag, sier Hognestad i meldingen.