John-Erik Karlsen, Elizabeth Karlsen og Christopher Karlsen. Foto: Nicolas Tourrenc
John-Erik Karlsen, Elizabeth Karlsen og Christopher Karlsen. Foto: Nicolas Tourrenc

Nye styremedlemmer i GK – neste generasjon går inn

GK styrker sitt konsernstyre med to nye eksterne styremedlemmer samt med neste generasjon eiere.

Jill Akselsen, Finn Ivar Marum, Elizabeth Karlsen og Christopher Karlsen er alle valgt inn som nye styremedlemmer i GK Gruppen.

Familieeierskapet er videreført fra grunnleggeren Gunnar Karlsen til hans sønn, dagens styreleder John-Erik Karlsen, og nå får tredje generasjon Karlsen økt innflytelse i GK.

— GKs DNA er «neste generasjon». Det har vi hatt med oss siden starten og det vil stå sterkt i fortsettelsen. Derfor er jeg glad for at to av mine barn nå ønsker å ta mer aktiv del i videreutviklingen av GK. Med Elizabeth og Christopher som en del av konsernstyret, sammen med øvrige eksterne styremedlemmer, får vi et meget kompetent styre som både vil videreføre GKs sterke historie og arv og samtidig bringe inn nye tanker og ideer som vil ruste GK for fremtiden, sier styreleder John-Erik Karlsen i en pressemelding.

— Omtanke for neste generasjon betyr at vi som er her nå, må sørge for en utvikling av selskapet som møter og ivaretar dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner. Dette ligger grunnfestet i selskapets kultur og er et bærende element i vår misjon om å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner, legger John-Erik Karlsen til.

Elizabeth og Christopher Karlsen er allerede godt kjent med GKs virksomhet. Christopher Karlsen (40) har siden 2019 vært administrerende direktør i GKs eiendomsutviklingsselskap GK Gruppen Eiendom og før det blant annet vært innkjøpsdirektør i GK Gruppen og business controller i store landbaserte prosjekt i Advansia. Elizabeth Karlsen (37) har de siste to årene vært konserntrainee i GK og blant annet vært involvert i flere utviklingsprosjekter knyttet til HR.

Jill Akselsen (54 ) er regiondirektør i NorgesGruppen Agder og har tidligere ledet flere selskaper i byggenæringen, blant annet BRG Utvikling, J.B. Ugland Eiendom og WSP Norge. Finn Ivar Marum (55) er administrerende direktør i undervannsteknologiselskapet Nortek Group. Tidligere har han vært direktør for mat- og jordbruksinvesteringer i Norfund og mangeårig seniorpartner i Hitecvision.

Konsernstyret i GK Gruppen:
John-Erik Karlsen, styreleder
Christopher Karlsen, eiervalgt styremedlem (ny)
Elizabeth Karlsen, eiervalgt styremedlem (ny)
Sturla Magnus, styremedlem (siden 2021)
Hildegunn Naas-Bibow, styremedlem (siden 2022)
Jill Akselsen (ny)
Finn Ivar Marum (ny)