Nye Stange ungdomsskole

Foto: HRPFoto: HRPFoto: HRPFoto: HRPByggeleder Jan Henning Aasen (t.v) og prosjektleder Kaleb Ström fra HRP, samt prosjektleder Audun Bekk og prosjektsjef Even Antonsen i Martin M. Bakken.Foto: HRPFoto: HRPFoto: HRPFoto: HRPFoto: HRPFoto: HRPFoto: HRPFoto: HRP
MartinMBakken

MartinMBakken

Asasarkitektur

Asasarkitektur

Nlogo

Nlogo

Swecologo

Swecologo

ExigoVVS

ExigoVVS

Tøftum

Tøftum

HeidelbergMaterials

HeidelbergMaterials

Gode materialvalg, brukerinvolvering, arktiktektros og løsningsorientert samarbeid, er stikkord når HRP og Martin M. Bakken skal oppsummere planleggingen og byggingene av Stange kommunes nye ungdomsskole.

Fakta

Sted: Stange i Innlandet

Prosjekttype: Fem-parallell ungdomsskole med plass til 450 elever og 60 ansatte

Areal: 6.500 kvadratmeter

Totalramme: 322 millioner kroner

Byggherre: Stange kommune

Prosjekt- og byggeledelse for byggherre: HRP

Arkitekt: Asas arkitektur

Landskapsarkitekt: Norconsult

Totalentreprenør: Martin M. Bakken

Rådgivere: RIB, RIVA, RIE: Norconsult l RIV: Exigo VVS l RIB prefab, RIG, RIM: Sweco l RIByFy, ITB: Rejlers Engineering l RIBr: AFRY

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeid: Hulleberg & Bø l Anleggsgartner: Schjøberg & Tombre l Stikking, landmåling: Maskinstyring l Armering: Norsk Stål l Betong: Betong Øst l Prefab bæresystem: Heidelberg Materials Prefab l Gipsarbeid: Gipsland l Parkett: Parkettpartner l Vinduer: Nordan l Port: Mjøsa Port & Montasje l Innerdører: Swedoor l Ståldører, brannisolering og -tetting: Firesafe l Brannport: Haby Norske Sjalusier l Glass, fasader: Profilteam l Lås og beslag: Certego l Taktekking: IcopalTak l Blikkenslager: Elverum Blikkenslagerverksted l Metallarbeid: Ivar Bråthen Mek l Maling og belegg: Løten Malerverksted l Gulvavretting og sliping: Mjøsprodukter l Brannglassvegger og systemvegger: Tøftum Innredning l Fast innredning: Idema l Storkjøkken, kjølerom: T. Myhrvold l Solavskjerming: Scandic Markiser l Fuging: Øyan & Schie l Teleskoptribune, heisskjerm aula: Egas Sport l Rørlegger: YC Amundrud l Ventilasjon og automatikk: Hamstad l Elektro: Eltera Innlandet l AV-utstyr: Dokumentsenteret l Heis: Kone l Brønnpark: Innlandet Brønn- og Energiboring

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Rett før jul kunne totalentreprenøren Martin M. Bakken overlevere nye Stange ungdomsskole til Stange kommune. Når nytt skoleår starter i august vil de to ungdomskolene Romedal og Stange bli slått sammen i det 6.500 kvadratmeter store skolebygget, som er dimensjonert for 450 elever og 60 ansatte. Asas arkitektur har vært arkitekt for skoleprosjektet, som har en totalramme på 322 millioner kroner.

– Vi har holdt fremdriften og skolen er levert innenfor økonomisk ramme. Det er vi fornøyd med, sier byggherrens prosjektleder Kaleb Ström i HRP. Foruten prosjektledelse har HRP bistått Stange kommune med byggeledelse og teknisk byggeledelse.

– Godt gjennomført

Etter noen måneder med prosjektering høsten 2021, ble grunnarbeidene i skoleprosjektet satt i gang i januar 2022. Prosjektsjef Even Antonsen i Martin M. Bakken, mener det har vært et godt gjennomført prosjekt helt fra kontraktsinngåelse til overleveringen av bygget 14. desember. Han legger imidlertid ikke skjul på at prosjektet også har vært krevende som en følge av de påvirkninger spesielt krigen i Ukraina har hatt på både prisnivået og materialtilgangen i markedet.

– Vi var tidlig ute med å kartlegg utfordringene som oppsto med leveranser i markedet, og vi fikk gjort viktige valg slik at vi klarte å holde oppe fremdriften. Dette fikk vi til takket være et godt og løsningsorientert samarbeid med byggherre og våre samarbeidspartnere, sier Antonsen.

Skolebygg med gode kvaliteter

Prosjektleder Audun Bekk i Martin M. Bakken, mener Stange kommune har fått et skolebygg med gode kvaliteter og godt utført håndverk.

– Kommunen ønsket seg solide og varige løsninger og det føler jeg vi har levert. Bygget er et robust produkt med gode materialvalg, sier Bekk.

Martin M. Bakken har utført drøyt 18.000 timeverk på tømmer og betong i egenregi.

– Det har blitt gjort veldig mye bra arbeid fra både våre egne håndverkere og våre samarbeidspartnere, mener Bekk.

Trepanel og synlig betong

Nye Stange ungdomsskole har et råbygg i stål og prefab betong og standard plassbygde yttervegger. Innvendig er det blant annet 3.500 kvadratmeter med trepanelvegger, cirka 2.000 kvadratmeter våtromspanel og synlig betong i trapperom og andre arealer med mye trafikk. Bruk av stålkarmer på innvendige dører er også et eksempel på prosjektets fokus på robuste løsninger.

– Stange kommune har vært opptatt av at det skal være et smart og bærekraftig bygg og de tenker livsløpskostnader. Jeg synes Asas arkitektur har vært gode til å velge rett materiale på rett plass, sier Kaleb Ström i HRP.

– Jeg har ikke vært med på å levere et skolebygg med like gode og robuste materialvalg, tilføyer Even Antonsen i Martin M. Bakken.

Miljø og bærekraft

Den nye skolen er bygget etter TEK17, men utførte tetthetsmålinger viser ifølge entreprenør at bygget ligger tett opptil passivhuskravene. Skoleprosjektet har oppnådd energiklasse A, takket være blant annet etableringen av en brønnpark med 26 energibrønner for oppvarming av bygget, samt installering av solcelleanlegg.

– Når det gjelder miljø og bærekraft, vil jeg også trekke frem at Stange kommune har stort fokus på sambruk av kommunens areal og fasiliteter. Nye Stange ungdomsskole er et optimalisert og arealeffektivt skolebygg hvor sambruk har vært et viktig tema under planleggingen. For eksempel var det mulig å kutte idrettshall i nybygget fordi kommunen ønsket å utnytte den naboliggende Stangehallen. Dette er bærekraft i praksis, sier Kaleb Ström. Han legger til at skolebyggets mange fasiliteter blir et viktig tilskudd for kommunen også utenfor skoletid.

Gjennomtenkt prosjekt

Byggherres prosjektleder er imponert over måten arkitekt har klart å kombinere arkitektur med plasseringen av funksjoner og et omfattende romprogram.

– Det er et veldig godt og gjennomtenkt prosjekt med tanke på å få til best mulig arbeidsflyt og pedagogisk flyt. Byggets ulike funksjoner blir knyttet sammen i en flott aula som vi kaller «hjertet» i bygget, sier Ström. Han fremhever at kommunen har lagt stor vekt på brukerinvolvering helt ifra tidlig fase av planleggingen.

– Det har resultert i et bygg vi føler sluttbrukerne er veldig fornøyde med og som de gleder seg til å flytte inn i, sier Ström.

Even Antonsen i Martin M. Bakken synes det er både motiverende og givende å få bygge offentlige prosjekter som de vet betyr mye for mange.

– Det er alltid veldig givende å få muligheten til å bygge denne typen offentlige prosjekter som er viktig for lokalsamfunnet og som vi vet mange vil få stor glede av, sier han.

Stort utomhusområde

Antonsen trekker frem at de til sommeren skal ferdigstille et stort og innholdsrikt utomhusområde, som også vil fungere som nærmiljøanlegg.

– Uteanlegget inneholder blant annet en multisportbane og et plasstøpt amfi som vi er veldig fornøyde med, forteller Antonsen.


Flere prosjekter