Nye sikkerhetspolitiske vurderinger av vår infrastruktur

Krigen i Ukraina, retorikken fra Russland og en ny sikkerhetspolitisk hverdag i Europa vil påvirke både det europeiske kontinentet og Norge på langt flere måter enn vi dag nok kjenner rekkevidden av. En ny hverdag er her allerede, og dette er noe som vil være med oss i en lengre tid fremover. Dette vil også gi oss en ny sikkerhetspolitisk hverdag som vi må ta hensyn til, på en måte som vi ikke har gjort på flere tiår.