Nye Moelv sykehjem

DCIM\100MEDIA\DJI_0113.JPG– Vi er veldig fornøyde og stolte over resultatet, sier prosjektleder Stian Kopstad i Veidekke Bygg.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Bølgeblikklogo

Bølgeblikklogo

Swecologo

Swecologo

RVT

RVT

Lianlogo

Lianlogo

LillehammerTak

LillehammerTak

EspaMur

EspaMur

ArveHagen

ArveHagen

Tøftumlogo

Tøftumlogo

Firesafe

Firesafe

Probad

Probad

Sentralt i Moelv har Veidekke ferdigstilt det Ringsaker kommune beskriver som et av landets mest moderne sykehjem.

Fakta

Sted: Moelv i Innlandet

Prosjekttype: Sykehjem med 60 beboerplasser og tilhørende fasiliteter

Areal: 6.590 kvadratmeter

Totalentreprise ekskl. mva: 275 millioner kroner

Byggherre: Ringsaker kommune

Samspillsentreprenør: Veidekke Bygg Innlandet

Arkitekt: Bølgeblikk Arkitekter

Rådgivergruppe: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Arve Hagen l Ventilasjon: GK Norge l Elektro: Ringsaker Elektro l Automasjon: Normatic l Grunnarbeid: Dobloug Entreprenør l Adgangskontroll og automatikk: Securitas l Velferdsteknologi: Vakt og Alarm l Fasadeelementer: RVT l Bæresystem: Åkrene Mek Verksted l Badekabiner: Probad l Betongsaging: Narmo Betongsaging l Stikking: Bangs Oppmåling l Storkjøkken og kjøle-/fryserom: Metos l Innervegger: Østlandske Gipsmontasje l Solavskjerming: Vental l Heis: Orona l Taktekking: Lillehammer Tak l Radonsikring: Radonmannen l Brannsikring, branndører: Firesafe l Fendring og håndløpere: Myrli Trevare l Mur og flis: Espa Murmesterforretning l Maling og belegg: Løten Maler-verksted l Glass og alu: Norske Metallfasader l Systemvegger og himlinger: Tøftum Innredning l Lås og beslag: Lås og Sikring l Fast innredning: Idema l Gulvsparkling og sliping: Mjøspro-dukter l Blikkenslager: Elverum Blikkenslagerverksted l Pasient-heiser: Guldmann l Vinduer: Lian Vinduer

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Nye Moelv sykehjem har 60 plasser og erstatter et eksisterende og utdatert sykehjem. Byggeindustrien var med Veidekke på en omvisning i nybygget, dagen før beboerne flyttet inn 22. mai.

– Vi er veldig fornøyde og stolte over resultatet. For det første er dette et topp moderne sykehjem med mye moderne teknikk, men det vi får mange tilbakemeldinger på er det estetiske og den gode følelsen folk får når de kommer inn i bygget. Jeg føler prosjektet har lykkes godt med å velge løsninger, farger og materialer som skaper en hjemmekoselig atmosfære, slik kommunen og brukergruppen ønsket helt fra starten, sier prosjektleder Stian Kopstad i Veidekke Bygg Innlandet.

En stjerne med tre etasjer

Foruten beboerrom inneholder Moelv sykehjem blant annet kantine, dagsenter, religionsnøytralt seremonirom, rom for fotpleie og frisør, besøksrom, og kontorer, garderober og pauserom for sykehjemmets rundt 70 ansatte.

Nybygget på knappe 6.600 kvadratmeter har tre etasjer og er utformet som en stjerne. I senter av stjernen er det plassert fellesfunksjoner som understøtter driften av avdelingene, og beboernes rom er plassert ute i «armene». Ifølge Ringsaker kommune bidrar utformingen av bygget til både effektiv tjenesteutøvelse, rasjonell drift og god logistikk. Det nye sykehjemmet er også påkoblet et naboliggende bo- og omsorgssenter. Det er Oslo-baserte Bølgeblikk Arkitekter som er arkitekten bak prosjektet.

Solceller og energibrønner

Ifølge Ringsaker kommune oppnår sykehjemmet krav til passivhus og er gitt energimerke A. Et stort solcelleanlegg på taket, etablering av energibrønner for oppvarming og kjøling, behovstyrt ventilasjon, vannbåren varme og døgnrytmestyr belysning er blant løsningene som er valgt for å skape et energieffektivt og bærekraftig sykehjem.

På materialsiden var det et ønske fra kommunen om utstrakt bruk av tre, men ikke for enhver pris, ifølge Stian Kopstad.

– Hovedfokus har vært riktig materialer på rett sted, men samtidig ligger det i kulturen til Moelv og Ringsaker kommune å bruke mye tre. Det er valgt utstrakt bruk av tre i fasader, og det er også mye tre innvending, sammen med betong- og gipsvegger. Selve bæresystemet er tradisjonelt med stål og betong, med bruk av lavkarbonbetong og stor andel resirkulert stål. Samlet gir tekniske- og bygningsmessige løsninger en stor reduksjon i klimagassavtrykket for prosjektet sammenlignet med et referansebygg, opplyser prosjektlederen.

– Ustabil tid

Veidekkes kontrakt har en verdi på 275 millioner kroner uten merverdiavgift og byggeperioden varte i 20 måneder.

– Byggetiden var riktig og vi er fornøyde med gjennomføringen, men vi skal ikke legge skjul på at dette prosjektet er bygget i en ustabil tid der prisene på varer og tjenester har vært presset. Det har vi merket godt, men vi har klart å jobbe oss innenfor totalrammen, sier han.

Fire år med samspill

Det er nesten fire år med samspill som ligger bak utviklingen og gjennomføringen av det nye sykehjemmet. Kopstad forteller at det kun var tomta, romprogrammet og kostnadsrammen som lå til grunn da utviklingsfasen startet i august 2020.

– I utviklingsfasen hadde vi med oss Bølgeblikk Arkitekter, Sweco som prosjekterende for alle fag, byggherre og ikke minst brukergruppen. I tillegg var både de tekniske entreprenørene og grunnentreprenør med i denne fasen, forteller han.

Utviklingsfasen ble avsluttet våren 2021 og partene landet målprisen for nybygget. Den politiske behandlingen av prosjektet ble imidlertid utsatt og da vedtaket om bygging ble tatt høsten 2021 ble det påklaget til Statsforvalteren. Heller ikke grunnerverv gikk helt som planlagt og dermed kom ikke byggingen i gang før i mars 2022.

– Det var litt luggete før vi kom i gang, men vi brukte utsettelsen til ytterligere videreutvikling og detalj-prosjektering. Samarbeidet mellom involverte parter i prosjektet har fungert veldig bra, og dialogen med byggherre og bruker har vært konstruktiv og god hele veien. Det har gjort at vi har lykkes, sier Kopstad.

– Rett gjennomføringsmodell

Veidekkes prosjektleder mener Ringsaker kommune valgte den rette gjennomføringsmodellen for det som er et av de største og mest tekniske prosjektene kommunen har gjennomført.

– Som entreprenør ønsker vi å påvirke og vi mener det gir de beste prosjektene når både arkitekt, konsulenter, teknisk utførende og entreprenør kan være med fra tidlig fase. Samspillet mener vi skaper gode og gjennomførbare løsninger som prosjektet ikke nødvendigvis hadde fått med en annen gjennomføringsmodell, sier Kopstad.

– Du skal heller ikke undervurdere viktigheten av å ha kontinuitet og kompetanse hos personene som bidrar inn i prosjektet på vegne av byggherre og brukergruppe, tilføyer han.


Flere prosjekter