Nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr

Lexmark flytter til Helsfyr Atrium. Nexans utvider leiearealene i Helsfyr Panorama, mens Nordic Academy flytter til Østensjøveien 39-41.

Dette er noen av bevegelsene i næringsområdet Bryn-Helsfyr.

Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som feirer 10 år med identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, melder om to nykommere, tre interne flyttinger og tre arealutvidelser på leietakersiden.

Lexmark til Atrium
I juni flytter Lexmark til Helsfyr Atrium fra Grenseveien i samme område. Selskapet har inngått kontrakt med Schage Eiendom om leie av 500 kvm kontorer for fem år, med opsjon på ytterligere fire år. Gårdeiers ledighet i Helsfyr Atrium er dermed på ca 1000 av totalt 28000 kvm kontorarealer.

Nexans utvider sin leieavtale i nabobygget Helsfyr Panorama til også å omfatte hele 6. etasje i bygget, tilsvarende 1072 kvm.

I august flytter Nordic Academy til Østensjøveien 39-41. Selskapet har leid 1441 kvm av Oslo Areal AS. Nordic Academy AS er driftsselskapet til Karrierehuset, og samtidig leverandør av karriere- og omstillingsprosesser inn mot offentlig sektor. Lokalene vil foruten kontorer bestå av tilpassede kursrom i ulike størrelser. I tillegg har Netledger, som leverer outsourcingstjenester innenfor økonomi, utvidet sitt areal i samme bygg.

Tre avtaler i Nils Hansens vei
Bryn Eiendom har inngått tre leieavtaler i Nils Hansens vei og en i Brynshøgda. Konsulentselskapet Vectura Consulting AB etablerer seg i Norge og har leid 150 kvm kontorer i Nils Hansens vei 2. T-vips er i vekst og har utvidet leiearealet fra 739 kvm til 1295 kvm i samme bygg. Oslo-avdelingen til Toro, som eies av Rieber & Søn ASA, flytter inn på 891 kvm i Nils Hansens vei 4 i august.

Timm AS flyttet 1. mai fra Strømsveien til Brynshøgda 9, der selskapet leier 447 kvm i toppetasjen.

- Den senere tids avtaler gjenspeiler den langsiktige trenden på Bryn-Helsfyr, som i tillegg til å ha en høy andel lojale leietakere, tiltrekker seg stadig nye virksomheter. Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er initiativtaker og talsmann i Bryn-Helsfyr-prosjektet.