Petter Vistnes, administrerende direktør i anleggsgartnerfirmaet Agaia. Foto: Agaia
Petter Vistnes, administrerende direktør i anleggsgartnerfirmaet Agaia. Foto: Agaia

Nye krav til kjønnsbalanse i styrene – Man må ikke se på dette som en trussel, men som en mulighet

I løpet av 2024 må alle aksjeselskaper med mer enn 100 millioner i samlede drifts- og finansinntekter ha minst 40 prosent av hvert kjønn i styret. For mange vil dette bety at de må gjøre endringer i løpet av året.