<p>Nye Jordal Amfi er nå åpnet.</p>

Nye Jordal Amfi åpnet

Fredag kunne Oslo kommune vise frem Oslos nye idrettsstorstue Jordal Amfi.

Anlegget er større enn det gamle, og det er plass til 5.300 sittende publikummere i arenaen, som har Norges største mediekube hengende fra taket.

Solcellepaneler, grønt tak og 30 energibrønner, skal gjøre Jordal Amfi klimavennlig og langt mer energieffektivt i drift enn den gamle hallen.

Byggets plassering i terrenget, og de gjenkjennbare elementene som det karakteristiske sløret, hallrommet og tribunen, gjør at bygget ivaretar arven etter gamle Jordal Amfi som sto klar til Ol i 1952.

– Gode minner
– Gode, gamle Jordal var et helt spesielt anlegg som betydde mye for byen i mange, mange år. Det er mange som har gode minner herfra, og som synes det var vemodig at gamle Jordal ble revet. Det var en forutsetning at det nye anlegget skulle ha med seg elementer fra det gamle anlegget. Nå skal det historiske Jordal Amfi leve videre i ny, moderne form, sa byrådsleder Raymond Johansen blant annet under åpningen.

Tidsriktige fasiliteter
Det har vært et uttalt mål at Oslos nye storstue for ishockey skal videreføre og styrke det gamle amfiets rolle i norsk isidrett. Det skal dekke behovene for både bredde- og eliteidrett. Hallen er utstyrt med tidsriktige fasiliteter for brukere og publikum, og fremtidsrettet verktøy for effektiv drift og kommunikasjon. Media har fått egen dedikert TV plattform, og «suicideboxen» til fotografene er plassert mellom spillerboksene.

Jordal Amfi var en av landets første fossilfrie byggeplasser, og har satt en ny standard for energiøkonomisering og innovativ bruk av miljøteknologi. Den nye hallen er prosjektert som et passivhus, og målet er å redusere energiforbruket til omtrent en tredjedel av forbruket i gamle Jordal Amfi.

– Elite- og breddeidrett
– På Jordal Amif møtes elite- og breddeidrett. Begge parter har en viktig rolle i norsk idrett, og begge parter vil nye godt av denne flotte arenaen, sier byråd for kultur-idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

Bygget er tegnet av det norske arkitektkontoret Hille Melbye Arkitekter AS. Den nye formgivningen henviser til sentrale elementer i det opprinnelige amfiets utforming, både takslør og den asymmetriske buen fra gamle Jordal Amfi har blitt videreført. Betongtribunen er kurvet i plan og ikke fasettert, noe som gir god sikt om man sitter på langside, i svingen eller på kortsiden.

Nye Jordal Amfi har et bruttoareal på cirka 13.000 kvadratmeter, har fire plan og 22 tribunerader. Isflaten får størrelse på 61x26 meter, som i amerikanske NHL.

Bygget er støttet av ENOVA med 22 millioner kroner. Totalentreprenør er NCC.

Opprinnelig skulle den nye hockeyarenaen stå ferdig i september 2018, men prosjektet har møtt på flere utfordringer underveis. Entreprenøren har blant annet pekt på at overraskelser knyttet til kulvert for Hovinbekken, som går gjennom anlegget, som hovedårsaken til forsinkelsen i prosjektet. I tillegg har det under prosjektets gang kommet frem at det er kompliserte grunnforhold på tomten i form av alunskifer og syredannende bergarter.