Nye Helsevakta

DCIM\100MEDIA\DJI_0026.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0031.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0030.JPGProsjektleder Jan Helge Kristiansen fra Ruta Entreprenør (t.v.), sammen med Heidi Vassli fra Trondheim kommune og Halvor Midttømme fra ÅF AdvansiaSkulptøren Hans Martin Øyen har bidratt til utsmykkingen, både inne i bygget og ved inngangspartiet. Denne faller godt inn i tematikken, mener kommunens prosjektleder Heidi Vassli.

I løpet av høsten tar Trondheim kommune i bruk en helt ny og flott helsevakt som skal gi en koordinert og samordnet oppfølging når det oppstår ”ikke planlagte” behov for helsetjenester - hele døgnet, hele året.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Legevakt, vaktsentraler, lokaler for trygghetspatruljen, administrasjon for helsevakta, samt nye tilleggsarealer for Øya helsehus.

Bruttoareal: Cirka 8.150 kvadratmeter

Byggherre: Trondheim kommune

Totalentreprenør: Ruta Entreprenør

Prosjektkostnad eks. mva: 170 millioner kroner

Arkitekt og landskapsarkitekt: Pir II

Prosjektledelse: ÅF Advansia, Trondheim kommune

Prosjekteringsledelse: COWI

Rådgivere: RIB: Karl Knudsen l RIG, RIMiljø: Multiconsult l RIVA, ITB, RIByFy, RIAku: COWI l RIE: El Team l RIV: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: GK Inneklima l Rørlegger: GK Rør l Automasjon: Siemens l Elektro: El Team l Søppelavsug: Envac Norge l Rørpost: Swisslog l Baderomskabiner: ProBad l Stål og hulldekker: Spenncon l Grunnarbeider: Solberg Maskin l Spunting: Kynningrud lStikking/oppmåling: Skanska Survey l Heis: Starlift l Glass og alu gangbru: Daaland l Stålkontruksjoner gangbru: Skanska Stålfabrikken l Taktekking: IcopalTak l Stål: DM Stål l Blikkenslager: Mesterblikk l Lås/beslag: Beslag Consult l Adgangskontroll: STANLEY Security l Kjøkken: Otretek l Vinduer: XL-Bygg l Dører: RH Prosjekt l Maler: Talseth & Husby l Gulvstøp: ID Gulv l Gulvavretting: Rakon Bygg l Murer: Johannesen og Hagen l Solavskjerning: Solskjermingsgruppen l Modulvegger/himlinger: Modulvegger l Radonsperre: ISO Norge l Gulv: Hesselberg Bygg l Betongarbeider: Gråkallen Bygg & Utleie

Helsevakta er oppført i forlengelsen av eksisterende Øya helsehus. Nybygget rommer legevakt, vaktsentraler, lokaler for trygghetspatruljen, administrasjon for helsevakta, samt nye tilleggsarealer for Øya helsehus.

– Vi tror dette skal gi et godt tilbud for de som har behov for kommunale akutte helsetjenester, sier Heidi Vassli. Hun har vært kommunens prosjektleder og vi møter henne i de nye lokalene sammen med Halvor Midttømme fra ÅF Advansia og Jan Helge Kristiansen fra Ruta Entreprenører. Ruta har vært totalentreprenør for Helsevakta, og Kristiansen har vært prosjektleder derfra.

Mye innhold

Heidi Vassli forteller at bakgrunnen for byggingen er å finne i samhandlings-reformen, der målet har vært å samle alle kommunale akuttjenester på ett sted.

– Byggets hovedinngang er på bakke-plan i U1, hvor også innkjøring for legevaktbil og ambulanse befinner seg. I denne etasjen bygges det også arealer for røntgen. Legevakta flytter fra nåværende lokaler på St. Olavs hospital til nye lokaler i 1. etasje på Helsevakta, sier hun. Her finner man blant annet vente-areal, mottak- og prøverom, behand-lingsrom i tillegg til sju legekontor. I de samme arealene skal det etableres et fastlegekontor som driftes på dagtid. Administrasjon for Helsevakta, legevaktsentral og alarmmottak samt øvrige lokaler for trygghetspatruljen befinner seg i 2. etasje. 3.-6. etasje er en utvidelse av eksisterende Øya helsehus med 35 sengerom.

Skal passe sammen

Planene om en slik samling av de kommunale akutthelsetjenestene går helt tilbake til 2012, men ny Helsevakt ble etablert som egen enhet i 2015.

– I og med at dette er en utvidelse av det eksisterende helsehuset, har det vært en rekke hensyn vi måtte ta. For eksempel måtte det gjøres trinnfritt, med direkte overgang mellom den eksisterende og den nye delen. Og det har også vært nødvendig å senke selve gateløpet utenfor garasje- og hovedinngangen, noe som i seg selv var en stor jobb, sier Halvor Midttømme, som har vært innleid bygghherreombud fra ÅF Advansia for å bistå kommunen i arbeidet.

Bygget er knyttet sammen med resten av St. Olav-området gjennom gangbru, og besøkende må benytte eksisterende parkeringstilbud på området. Det blir i tillegg etablert plasser for handikap-parkering i nærhet til hovedinngangen, og tilgangen til kollektivtransport er også god.

Stor og grei jobb

Rutas prosjektleder Jan Helge Kristiansen sier det har vært en grei jobb for entreprenøren, selv om lokaliser-ingen inne i et tett bebygget område naturlig nok har gitt en del utfordringer.

– Det har vært en trang byggeplass med det eksisterende helsehuset vegg i vegg, barnehage, kirke, boligblokker og et pasienthotell som de nærmeste byggene. Bygget ligger i en trafikkert gate som blant annet er hovedveien ned til Trondheim Spektrum der hvor det har vært mye trafikk i forbindelse med utbyggingen som pågår der. Det har ikke vært mulig å etablere anleggsbrakker på tomten, så her har vi leid et bygg til St. Olav som ligger cirka 100 meter unna byggeplassen, sier Kristiansen.

For å tilpasse adkomsten mellom Helsevakta/Øya Helsehus og bygningsmasse til St. Olav var det også en jobb med å etablere en ny gangbro. Den gamle gangbroen som tidligere var forbindelse mellom Øya Helsehus og St. Olav og som krysset Mauritz Hansens gate ble demontert og fjernet slik at ny bro kunne etableres. Dette var arbeid som ble utført før de startet med hovedbygget.

Mye prefabrikert

Rent byggeteknisk har man valgt løsninger med mye prefab.

– Det er plasstøpt til og med etasjen U1 inklusiv garasjeanlegget, og sjakter og så videre er plasstøpt helt opp til sjette etasje. Det samme er en seksjoneringsvegg mot Øya helsehus. Vi har brukt prefab-dekker i stål og baderomskabiner er også i prefab. På de synlige takflatene er det brukt sedumdekke, og den utvendige fasaden er i hovedsak utført med teglstein, forteller Kristiansen.

I sjette etasje er det en stor takhage, som ganske sikkert blir et populært tilbud for brukerne, med flott utsikt over store deler av Trondheim.

Mye kunst

I det hele står man tilbake med lyse og luftige lokaler som ganske sikkert gir et trivelig arbeidsmiljø og gode omgivelser for så vel de som skal arbeide i bygget som pasienter og brukere.

Det er lagt vekt på mye kunst omkring i huset, også for å øke trivselsfaktoren. Det er skulpturer både inne i huset og utenfor, blant annet en i inngangspartiet med to personer som bærer en båre mellom seg. Kunstner her er Hans Martin Øien.

Foliekunst til vindusfasaden i legevakta er laget av Løvaas & Wagle, mens Kiyoshi Yamamoto har levert trykk på vegger i alle etasjer.

Klart i løpet av høsten

Bygget ble overlevert til byggherren Trondheim kommune 7. august 2018, og nå er man inne i en fase med møblering og plassering av utstyr, skilting og så videre. Planen er at bygget skal kunne tas i bruk i løpet av høsten.


Flere prosjekter