Nye Gaiastova

Gaiastova er et velkjent sted for de ski- og festglade i Hafjell. Nå har området fått et løft med et nytt bygg med utleieleiligheter og nye arealer for matbutikk og sportsbutikk.

Fakta

Sted: Øyer

Prosjekttype: Utleieleiligheter og næring

Bruttoareal: 1.350 kvadratmeter

Totalentreprise: 38 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: Gaiastova AS

Totalentreprenør: Betonmast Innlandet

Arkitekt, landskapsarkitekt: SBG Byggprosjekt

Rådgivere: RIB, RIByFy og SØK: SBG Byggprosjekt l RIE: Lillehammer Elektro l RIBr: Roar Jørgensen l RIV (sprinkel og innvendig VA, ventilasjon): Exigo VVS l RIV (utvendig VA og overvann): Structor l RIG: Løvlien Georåd

Underentreprenører og leverandører: Landmåler og stikking: Bang Oppmåling l Elektro: Lillehammer Elektro l Ventilasjon og rørarbeider: Haug og Ruud VVS l Heis: Schindler l Mur- og flisarbeider: Dokken & Moen Murermesterforretning l Gravearbeider: JA Anleggsdrift l Prefab betong og stål: ElementPartner l Maler-arbeid, gulvbelegg og tepper: Malermestrene Indre Østland l Taktekking: Kvern-mo Tak l Blikkenslager: Edvind Hansen l Lås og beslag: Certego l Rekkverk og håndløpere: Midthaug l Treelementer og precut: Pretre l Branntetting og brann-hemmende produkter: Firesafe l Støp av gulv og dekker: Gulventreprenøren l Leilighetsgulv: Parkettpartner l Kjøkkeninnredning leiligheter: Byggmakker l Porter: Port Innlandet l Alu- og glassfasader, aludører og rullegitter: Østlandske Fasadeteknikk l Byggevarer, dører og vinduer: Maxbo Proff Innlandet l Møbler og inventar i leiligheter: PH Design l Tetthetskontroll: Omega Akerholdt

Med etableringen av Nye Gaiastova har matbutikken og sportsbutikken som tidligere var i bygget som rommer restauranten Gaiastova, fått nye og betraktelig mer romslige arealer. Nybygget frigjør dermed arealer fra Gaiastova, hvor det nå også jobbes med å utvikle et enda bedre restaurant- og afterskitilbud.

Stort behov for varme senger
– Vi har realisert dette prosjektet fordi vi lenge har sett en økt popularitet for Hafjell generelt og Gaiastova spesielt. Med dette bygget øker vi kapasiteten for overnatting i form av varme senger, et behov vi fortsatt ser er stort, sier Simen Bryn i Carucel Eiendom på vegne av Gaiastova AS.

Han opplyser at det i begynnelsen av mars vil åpne et nytt serveringssted i Gaiastova der butikkene lå tidligere.

– Her vil det serveres raclette og fondue, og forholdene vil ligge til rette for enda mer av den gode afterski-stemningen Gaiastova er kjent for, sier han.

Bryn opplyser at prosjektet har blitt godt mottatt.

– Tallene viser også at produktet er godt mottatt i markedet med et estimert belegg denne sesongen på 75 prosent på leilighetene, samt en god vekst i omsetningen for butikkene, sier han.

Robuste utleieleiligheter

Med det nye bygget har det nå blitt opparbeidet et lite tun på Gaiastova. Her har man selvsagt også en direkte tilknytning til heisnettet til Hafjell Alpinsenter.

Det er Betonmast Innlandet som har vært totalentreprenør i prosjektet for byggherren Gaiastova AS. Nye Gaiastova er på totalt 1.350 kvadratmeter BRA, og Betonmast Innlandet har hatt en totalentreprise på 38 millioner kroner.

– På bakkeplan inneholder bygget næringsarealer for mat- og sportsbutikk, mens andre og tredje etasje inneholder totalt 10 utleieleiligheter, opplyser prosjektleder Kjetil Nyhus i Betonmast Innlandet til Byggeindustrien.

De fire utleieleilighetene i andre etasje er på 77 kvadratmeter, mens de seks utleieleilighetene i tredje etasje er på 37 kvadratmeter. En av leilighetene er koblet sammen med utleiedelen som en frittstående enhet. Også denne leiligheten er på 77 kvadratmeter. I tillegg har bygget fått et rom hvor man kan kjøpe heiskort på en selvbetjent automat. Det er to trappehus i bygget.

Det er Hafjell Kvitfjell Booking som håndterer utleien av leilighetene. Nyhus fastslår at entreprenøren har bygd leilighetene solid siden de kun skal benyttes til utleie.

– Innvendig i leilighetene er det ingen gipsoverflater. Alle flater er trepanel eller malte betongoverflater, og for gulvene er det valgt vinyllaminat, sier han.

Selv om leilighetene er robuste, fastslår han at det har vært viktig å skape en hyttefølelse i bygget.

– Alle tak på bygget er torvtak, og det er i forbindelse med inngangen til næringsarealene i nedre plan bygd en tørrmur i dovreskifer. Takrenner og nedløp er i kobber, så det er et bygg med mange flotte detaljer, som fint passer inn i omgivelsene, sier prosjektlederen.

Bygget har en fasade med beiset brannimpregnert kledning med og innslag av sementplater for å bryte opp fasade-uttrykket. Alle leilighetene har tilgang til balkong eller veranda.

Oppvarmingen av leilighetene er via panelovner og varmekabler på badene. Også næringsdelen av bygget har elektrisk oppvarming gjennom ventilasjonsanlegg, men Nyhus poengterer at kjøle- og frysediskene i matbutikken genererer mye varme i næringsarealet.

Tok grep for å korte ned byggetiden

Bygget har hatt en svært kort byggetid på kun 11 måneder.

– Vi startet 6. januar 2019 og overleverte bygget 10 desember. Vi hadde opprinnelig en kontrakt med lenger byggetid, men for byggherren er det viktig å få med seg høytidene i løpet av vintersesongen, sier han.

Dermed ble det tatt noen grep i prosjektet, som medførte utstrakt bruk av prefabrikkerte løsninger.

– Råbygget er bygd opp av prefabrikkerte betongelementer. I nedre plan er det brukt hulldekker som etasjeskille, mens det i andre plan er støpt plattendekker. Taket er bygd opp av prefabrikkerte takelementer. Ved at vi fikk råbygget raskt på plass, fikk vi også med oss vekstsesongen for torva i fjor sommer, sier prosjektlederen.

Prosjektet er fundamentert til grunnen, og det er støpt såle, ringmurer og betonggulv for næringsarealet i nederste plan.

– Betonmast Innlandet har utført alt av plasstøpt betongarbeid og tømrerarbeid i egenregi. Vi har jevnt over hatt 10-12 mann i arbeid på prosjektet, sier Nyhus.

Han fastslår at Betonmast Innlandet har fått god erfaring med å jobbe på fjellet etter at entreprenøren høsten 2018 også ferdigstilte Graaten på Sjusjøen.

– Vi startet i januar 2019 med graving og fundamentering for Nye Gaiastova. Vinteren i fjor var grei, men det ble nødvendig med varme og isolering, årstiden og beliggenheten på 940 meter over havet bidro til at vi valgte prefabrikkerte betongelementer, sier han.

Nye Gaiastova ligger utsatt til for vind, men værforholdene har ikke vært ekstreme i byggeperioden.

– Da vi bygde på Sjusjøen opplevde vi en vinter med 2 - 3 meter snø. Det var betraktelig mer krevende, sier han.

Det er Link Arkitektur som var arkitekt for forprosjekt- og rammesøknad. Entreprenøren valgte i totalentreprisen SBG Byggprosjekt med base på Dokka som arkitekt. SBG Byggprosjekt har også vært ansvarlig søker og RIB i prosjektet.

Fullsprinklet

– Har det vært noen utfordringer i prosjekteringen og gjennomføringen av prosjektet?

– Det har ikke vært et veldig krevende byggeprosjekt, men det har vært en svært kort byggetid, og det er et bygg med krevende geometri. På grunn av utleievirksomheten er bygget brannprosjektert i risikoklasse 6 og er fullsprinklet. I de minste leilighetene har det vært trangt om plassen og krevende for de tekniske fagene å på plass alle installasjoner, opplyser Nyhus.

Trykket fra det offentlige ledningsnettet er ikke godt nok for denne type bygg.

– Vi måtte derfor inn med trykkøkningsanlegg i teknisk rom for å få tilstrekkelig trykk til tappevann og sprinklerranlegget, sier han.

Prosjektlederen fastslår at alle underentreprenører og leverandører har gjort en god jobb i prosjektet.

– Det er levert bra fra alle involverte i prosjektet. Det var også helt nødvendig, ellers hadde vi ikke klart å bygge Nye Gaiastova på 11 måneder, sier Nyhus i Betonmast Innlandet.

– Vi er meget godt fornøyd med resultatet og vil rette en stor takk til alle involverte parter i prosjektet, spesielt til Betonmast Innlandet for meget godt samarbeid, sier Simen Bryn i Carucel Eiendom på vegne av Gaiastova AS.

Bryn opplyser at byggherren fremover har flere spennende planer for området og ser på flere muligheter for ytterligere utvidelse av både overnattingstilbud, handel og servering.


Flere prosjekter