Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Forsvaret skal bruke milliarder på nye investeringer. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Forsvaret skal bruke milliarder på nye investeringer. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Nye forsvarsinvesteringer på 17 milliarder kroner - vil bygge ut Ørland flystasjon

Kontrakten om kjøp av artilleriammunisjon fra Nammo blir økt fra 2,6 til 4,2 milliarder kroner. Samtidig styrker regjeringen Forsvaret på andre områder.

Regjeringen kom fredag med kostnadsrammene for flere store forsvarsprosjekter som er på gang. Totalt dreier det seg om beløp på rundt 30 milliarder kroner.

– Vi må ha et sterkt og moderne forsvar som kan forebygge krig og forsvare Norge. Regjeringen foreslår derfor å starte opp fire nye prosjekter for om lag 17 milliarder kroner og endre pågående prosjekter for om lag 6,3 milliarder kroner for å styrke Forsvaret, sier Gram.

Den største enkeltsummen for nye prosjekter dreier seg om kjøp av amerikanske Seahawk-helikoptre til 12 milliarder kroner.

I tillegg øker regjeringen summen som skal brukes på ny artilleriammunisjon betydelig, mens det også blir økte kostnadsrammer for en satsing på norsk kryptokompetanse og kommunikasjonssystemer for ubåter.

Det er de fire nye prosjektene Gram omtaler.

De pågående prosjektene som også styrkes, får nå en kostnadsramme på opp mot 13 milliarder kroner.

Styrker Nammos produksjonskapasitet
Størrelsen på kontrakten med Nammo endres for å sikre raskere leveranse enn planlagt, samt legge til rette for økt produksjonskapasitet hos ammunisjonsprodusenten.

Nettopp produksjonskapasiteten til våpenprodusentene er av flere eksperter blitt sett på som et avgjørende element for at Vesten skal vinne våpenkappløpet med Russland i Ukraina-krigen.

– Det er viktig å bidra til at norsk og annen alliert forsvarsindustri øker produksjonstakten, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kontrakten dreier seg om K9 artilleriskyts til Hæren, noe som vil øke rekkevidden til minimum 40 kilometer. Dette er også materiell Ukraina kan be om å få donert.

Styrker Ørland
Samtidig vil regjeringen gjøre andre investeringer i Forsvaret.

Det settes blant annet av flere hundre millioner til styrking av flystasjonen på Ørland, som er Forsvarets hovedbase for kampfly.

Det skal brukes 446 millioner kroner på å utvide og tilpasse bygg og anlegg til luftvern. I tillegg økes kostnadsrammen for ny hovedrullebane fra 448 millioner til 960 millioner kroner. Kostnadsrammen for sikring av området rundt flystasjonen økes fra 184 til 713 millioner.

Regjeringen legger også til rette for at Hæren skal vokse ved å kjøpe flere bro-, ingeniør- og bergpanservogner, mens den indre kystvakten skal oppgraderes.