Foto: Vaktmesterkompaniet

Nye driftskontrakter i Region øst

Flere nye driftskontrakter trådte i kraft i Region øst fra 1. september.

Gjennom en driftskontrakt påtar entreprenøren seg et samfunnsansvar: bedriften skal ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service innenfor gitte ansvarsområder og krav. Blant oppgavene som inngår i en driftskontrakt er vinterdrift (brøyting, strøing osv.), renhold av vegbane og vegutstyr, drift av grøntanlegg, kantslått, rensk og drenering og inspeksjon av vegnettet. Kontrakt tildeles etter anbudsrunde.

Nye kontrakter fra og med 1. september 2019

Asker og Bærum:
Statens vegvesen har inngått kontrakt med Vaktmesterkompaniet AS om å drifte og vedlikeholde riks- og fylkesveier i Asker og Bærum. Kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2019 – 31. august 2022. Kontrakten omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til 286 kilometer riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier i Asker & Bærum.

Follo:
Statens vegvesen har inngått kontrakt med Vaktmesterkompaniet AS om å drifte og vedlikeholde 521 kilometer riks- og fylkesveier samt gang- og sykkelveier i Follo. Kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2019 – 31. august 2022. Kommuner: Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås, Enebakk. Vaktmesterkompaniet AS ble «nødkontrahert» i juli 2018, da Statens vegvesen hevet kontrakten med Veidrift AS.

Drift av tunneler i Akershus:
Mesta AS vant tunnelkontrakten og skal drifte og vedlikeholde tunnelene i Akershus fra 1. september 2019 - 31. august 2024.

Østfold nord:
Statens vegvesen har inngått kontrakt med Bergquist maskin og transport AS om å drifte og vedlikehold 814 kilometer riks- og fylkesveier samt gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveiene. Kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2019 til 31. august 2022. Kontrakten omfatter riks- og fylkesveier i Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Våler, vestre del av Marker og Rakkestad, nordre del av Sarpsborg, samt Moss og Råde nordøst for E6.

Rendalen, Engerdal og Trysil
Statens vegvesen har inngått kontrakt med Nortransport AS om å drifte og vedlikeholde vel 840 kilometer med riks- og fylkesveier i Rendalen, Trysil og Engerdal. Kontraktsperioden er fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020.