Gamle skip blir til nye bygg via Statsbyggs innovasjonskonsept ByggBoks. Foto: Statsbygg
Gamle skip blir til nye bygg via Statsbyggs innovasjonskonsept ByggBoks. Foto: Statsbygg

Nye bygg lastet med gamle skip: Statsbygg inngår samarbeid om gjenbruk av maritimt stål

Utslipp fra stålproduksjon har mye av skylden for byggebransjens klimagassutslipp. Nå inngår Statsbygg og Nordic Circles et ByggBOKS-samarbeid for å gjenbruke stål fra gamle skip og oljeplattformer.

Statsbygg har inngått et innovasjonssamarbeid med Nordic Circles. Det skriver byggherren i en pressemelding.

– Statsbygg støtter Nordic Circles i utviklingen av bjelker av oppsirkulert maritimt stål, og vil tilgjengeliggjøre et byggeprosjekt hvor bjelkene skal monteres. Før bjelkene tas i bruk gjennomfører vi omfattende tester av stålet i samarbeid med SINTEF. Testen vil sikre at bjelkene møter sikkerhetsmessige krav og er trygg å ta i bruk i bygninger, sier Anders Fylling, direktør for bærekraft og spesialfag i Statsbygg, i pressemeldingen.

Oppsirkulering

Ifølge Statsbygg kalles prosessen hvor man bruker et material på nytt til et annet formål med økt verdi oppsirkulering. Fylling er overbevist om at oppsirkulering av materialer vil være avgjørende for å skape en mer miljøvennlig byggenæring.

– Byggebransjen står for 40 prosent av verdens CO₂-utslipp, og stålbjelker er en av de største utslippskildene. Oppsirkulert stål har over 90 prosent lavere CO₂-fotavtrykk enn produkter av nytt stål. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi i Statsbygg å bidra til å redusere utslipp på byggeplassen og øke gjenbruk av byggematerialer, forteller Fylling.

Ifølge direktøren er Statsbygg helt enig i at klimautfordringene må løses i samarbeid med bransjen.

– Hvis vi gjennom dette samarbeidet kan bidra til at bruk av oppsirkulert stål i bygg blir godkjent på lik linje som bruk av nytt stål, vil vi kunne bevege bransjen et stort steg i riktig retning, sier Fylling.

Direktør for bærekraft Anders Fylling i Statsbygg. Foto: Statsbygg
Direktør for bærekraft Anders Fylling i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Mindre aktører mangler ressurser

Nordic Circles mener at samarbeidet med Statsbygg er et viktig skritt på veien mot å redusere byggebransjens CO₂-fotavtrykk.

– Det finnes mange mindre aktører som både kan og vil innovere, men mangler ressursene til å få det til. Dette samarbeidet med Statsbygg er et kjempegodt eksempel på at de store aktørene i byggebransjen kan bruke sine muskler til å drive bransjen fremover, sier Fredrik Barth, styreleder i Nordic Circles.

ByggBOKS er Statsbyggs innovasjonskonsept, og brukes i samarbeid med andre aktører i byggebransjen. Stastbygg mener innovasjonskonseptet er en delingsarena for utveksling av erfaringer og gode innovasjonsideer på tvers av næringen.