De nye metrobussholdeplassene i Trondheim skal bryte ned NOx. Foto: Asak Miljøstein

Nye bussholdeplasser i Trondheim skal rense luften

130 holdeplasser for Trondheims nye metrobusser belegges med steinheller fra Asak Miljøstein behandlet med NOx-nedbrytende ClearNOx.

Fra og med august 2019 vil de nye første nye metrobussene gå i Trondheim. Bussene er utslippsfrie, 24 meter lange og kan ta 147 passasjerer. I miljøpakken inngår det samtidig omtrent 130 holdeplasser som oppgraderes eller bygges på nytt, åtte omstigningspunkter, seks knutepunkter og ti kilometer mer kollektivfelt.

Holdeplassene er opp til 60 meter lange og ligger i kjørebanen i stedet for at bussen må svinge inn i en busslomme. Som en del av den grønne strategien er bussholdeplassene belagt med kortreiste heller fra Asak Miljøsteins anlegg i Stjørdal, skriver Asak i en pressemelding.

Hellene er overflatebehandlet med ClearNOx, som bryter ned giftig NOx fra trafikken omkring, og gir renere luft.

Miljøpakken i Trondheim består av ulike aktører som Statens Vegvesen, Trondheim kommune og AtB.