Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler påfyll av nye 500 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler påfyll av nye 500 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nye 500 millioner til kommunene i koronastøtte

Regjeringen fyller på den kommunale kompensasjonsordningen med ytterligere 500 millioner kroner. Forslaget fremmes fredag.

– Vi kommer til å foreslå for Stortinget å legge ytterligere 500 millioner kroner i den kommunale kompensasjonsordningen. Den ordningen treffer i større grad de mindre lokale aktørene, som reiselivsbedrifter, restauranter og utesteder, enn de andre ordningene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Forslaget blir oversendt Stortinget fredag, samtidig som samleproposisjonen for hele kompensasjonsregimet som er etablert for å avhjelpe skadevirkningene av koronapandemien, blir lagt fram.

Kommunene vil med dette ha fått til sammen over 4 milliarder kroner fra den kommunale kompensasjonsordningen for å bistå lokalt næringsliv. Så sent som rett før nyttår ble det fordelt 500 millioner kroner. Nå kommer ytterligere en halv milliard for å gjøre tilværelsen litt mindre vanskelig for bedrifter som har opplevd «dårligere omsetning og tøffere tider» som følge av smittevernrestriksjonene, ifølge Vedum.

Oslo er den desidert største enkeltmottakeren av midler fra den kommunale ordningen før denne siste runden, med over 684 millioner kroner. Viken er det fylket som har fått mest fra ordningen, med nesten 776 millioner kroner.