Nydalsveien 12, 14, 16

Nydalsveien 12, 14, 16

Sted: Oslo

Prosjekttype:
Leilighetsbygg / Næringsbygg

BTA næring:
13.000 kvm, boliger ca. 10.000 kvm

Byggherre: Avantor

Totalentreprenør: Vedal Entreprenør (i samarbeidskontrakt)

Kontraktssum inkl mva: 346 mill.kr. (næring), og 102 mill. kr. (bolig)

Arkitekt: MAD (som engasjerte
April Arkitekter til utvikling og gjennomføring av boligene)

Interiørarkitekt:
Metropolis arkitektur & design

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen - RIE for byggherre: Elgenius - Rådgiver bygningsfysikk: Norconsult - RIBR: Egil Berge - Kontroll brannprosjek-
tering: Roar Jørgensen - RIA: Brekke & Strand - Kalkyle: Bygganalyse - RIG og rystelsesmålinger: Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Dokken - Elektro: Lysteknikk - Rør og sprinkling: Oslo VVS - Ventilasjon: Randem & Hübert - Fasadekledning: Arealbygg - Lev. fasadekledning Egmont: Petal - Fasader boliger: Klavestad Entreprenør - Innv. system- og glassvegger: Byggaksess - Flisarbeider: BBM Norge - Karuselldør og adgangssystem: Boon Edam - Brann: Bramo Glass og Klima - Prefab og stål: Contiga - Stålkonstruksjoner boliger: Stokke Stål - Tømrer boliger: Edvardsson Entreprenør - Parkett boliger: Bo Andrén - Malerarbeider Egmont: Celander - Malerarbeider boliger: Ullevål Malermesterforretning - Rive- og grunnarbeider: Dokken - Lås og beslag: Dorma Norge - Minikjøkken: Drømmekjøkken - Taktekking og membraner: Hesselbergtak - Trapper og rekkverk boliger: Jacon Engineering - Dører boliger: Byggaksess - Garasjeporter: Hørmann Norge - Tepper og gulvbelegg: Intep - Peling: Kynningsrud - Takarbeider- og konstruksjoner: Lett-Tak - Kantinekjøkken: Metos - Glasstak og innv. Alu.dører: Noractor - Utomhusarbeider: Oslo Vei - Gulvavretting: Perras Gulvservice - Plasstøpte betongarbeider: Stenseth & RS - Spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner - Heiser: Starlift - Murerarbeider: Stryken og Gulbrandsen - Tømring inn- og utvendig, systemhimling og datagulv: SLS Montasje – Alu.vinduer og utv. dører: UPB - Solavskjerming: Vental

Nydalen er byen i byen, med et mangfold av bedrifter, offentlige kontorer, boliger og flere viktige utdanningsinstitusjoner. Siste tilskudd er nytt hovedkontor for Egmont og 40 boenheter fordelt på to leilighetsbygg.

Gjennom de siste 20 årene har Avantor utviklet Nydalen fra å være et gammelt industriområde til å bli en pulserende bydel rett i utkant av sentrumskjernen. Pr i dag er det cirka 4.000 personer som bor i Nydalen og hele 18.000 som jobber eller studerer her. Lista over IKT- og mediebedrifter som har slått seg til her er lang, og nå har også Egmont Norge på ny valgt Nydalen som sitt fremtidige tilholdssted.

Mediehuset flytter riktignok kun noen få hundre meter fra et annet sted i Nydalen, men samlokaliser seg med fire selskaper og ca. 650 ansatte i nybygget langs Nydalsveien. De 13.000 kvm (11.900 kvm kontor og 700 kvm lager) som Egmont nå disponerer, er skreddersydd etter mediebedriftens behov, i et nært samarbeid med Avantor, totalentreprenør Vedal og MAD arkitekter. I deler av plan 2 har konsulentselskapet Metronet flyttet inn like før jul.

Spikerverket
Akkurat her, på vestsiden av Nydalsveien, lå i sin tid Christiania Spigerverk med sine store produksjons- og lagerhaller. Tro mot historien og i god tradisjonsbevaring har boligprosjektet dermed fått navnet Spikerverket. Det første byggetrinnet består av to bygg med til sammen 40 leiligheter. På det regulerte arealet på vel 40 mål er det til sammen planlagt ca. 140 leiligheter, i tillegg til ytterligere to nye nærings- og kontorbygg nord for Egmontbygget.

Overganger
– Vårt forslag gikk seirende ut av Avantors inviterte arkitektkonkurranse i 2007. Vår løsning innebar å legge bebyggelsen som en sammenhengende bebyggelsesstruktur – i en slangeform. Grepet er å trekke inn det grønne fra parkdraget i vest, og det bymessige inn fra øst. I selve overgangene skapes det nye og spennende byrom, i form av to torg og tre hager. Takflatene, både for boliger og næringsbygg, følger og står som en kontrast til landskapet. Hele forslaget bygger på den eksisterende infrastrukturen i Nydalsveien, slik at det ikke er behov for å etablere nye gater eller veier, sier arkitekt og partner Trond Elverum i MAD AS.

– Utfordringen ved fysisk oppstart lå i grunnforholdene, forklarer Ole Vestersjø, prosjektleder hos Vedal Entreprenør. – Kvikkleire på tomta krevde kalkstabilisering og oppfylling av stabiliserende masser før vi kunne grave ut. På Egmontbygget er det benyttet strekkpeler for å kompensere for oppdrift, og seksjonsvis utgraving. Vi var klar over forholdene, men omfanget ble ikke klart før byggestart nærmet seg, sier Vestersjø.

Brukermedvirkning
Avantor hadde kalkulert med eventuelle forsinkelser, siden kontrakten med Egmont var skrevet før reguleringen var på plass. – Vi hadde regnet med en maksforsinkelse på tre måneder, og endte opp med å bruke cirka to og en halv måned av disse. Egmont har også vært svært delaktig i utforming av egne lokaler. Avantor som utleier og Egmont som leietaker har valgt å bruke betydelig tid og ressurser  på dette arbeidet. Det er viktig for våre kunder at de selv kan være med på å påvirke løsningene for å oppnå optimale leieforhold i byggene, påpeker Owe Tunby, salgs- og markedsdirektør i Avantor.

Gjennom datterselskapet Nydalen Energi har Avantor et av Norges største private anlegg basert på jordvarme. Det miljøvennlige konseptet har i dag kapasitet til å dekke behovet for varme og kjøling av ca. 200.000 kvm bygningsmasse. Regelverket i forbindelse med beregning av energimerking aksepterer ikke Nydalen Energi som en lokal løsning da man leverer til mer enn fem bygg. På grunn av dette må Avantor legge til grunn en del normerte verdier som i realiteten gir vesentlige dårligere beregninger enn om reelle verdier kunne benyttes.

– Selv med normerte verdier ligger Egmontbygget godt under øvre grense til energiklasse B og med lysegrønt varmemerke, forklarer prosjektsjef Terje Løvold i Avantor.

Fleksibelt
Utviklerne og MAD har lagt seg i selen for å oppnå største grad av fleksibilitet.

– På et tidspunkt i fremtiden, er dette kanskje ikke et énbruker-, men et flerbrukerbygg. Det er det tatt hensyn til med tanke på trapper, atkomstsoner og med desentraliserte ventilasjonsanlegg. Bygget skal med enkle grep kunne tilpasse seg nye

situasjoner, sier Løvold.

Atriet
Det naturlige midtpunktet i Egmontbygget er atriet som går over alle seks etasjene. Og synliggjør det samlingselementet det er å bruke trappekjernen som en identifisering av Egmonts virksomhet. – Atriet bidrar med dagslys, og har vertikale kommunikasjonsveier i form av trapper som også går diagonalt mellom etasjene. Fellesfunksjonene, med lounger, tekjøkken og sosiale soner, ligger i tilknytning til atriet. Tekjøkken i hver etasje er sorte elementer som står som kontraster mellom det lyse atriet og de lyse fasadene, sier Elverum. Interiøret er blitt til i fellesskap mellom MAD og interiørarkitekten Metropolis arkitektur & design, som er direkte kontrahert av Egmont.

Utformingen av fasaden på Egmont er markant, med paneler i høyglans lakk og eloksert aluminium, og med tydelige relieffer og skråstilte vindusformater. – Innpassingen var en utfordrende jobb, med et resultat vi er veldig fornøyde med, selv om det isolert sett ble noe dyrere enn første budsjettert. De kommende to næringsbyggene langs Nydalsveien vil få lik utforming, men med et annet relieffmønster i fasadene, sier Løvold.

Boligene
De 40 leilighetene som til nå er ferdigstilt, har et stort antall forskjellige planløsninger. Leilighetene er forholdsvis store – snittet ligger på ca. 90 kvm. Med et stort spenn i størrelser fra effektive 2-roms til store townhouses over 2 plan, med private hager på bakkeplan i vest. Prosjektets spesielle tak som repeterer dalformen gir også spennende toppleiligheter over flere plan, hemser og takhøyder på opp til seks meter. I motsetning til metallfasadene på næringsbygget, har bolighusene stående panel av malmfuru, og påført silikatmaling.

Selv om det er en rekke boligprosjekter ute i de nærmeste omgivelsene, møtte Spikerverket stor interesse i markedet. Pr. i dag er hele 37 leiligheter solgt.

– Vi har solgt veldig greit med nøktern markedsføring. Både for næringsdelen og for boligene føler vi at vi kan tilby gode produkter med kundetilpassede løsninger i et område med en usedvanlig kortreist beliggenhet for de fleste. Det at Egmont, en av våre mange viktige og fornøyde kunder, på ny valgte Nydalen er vi svært tilfreds med, avslutter Tunby.

Tekst og foto: Trond Joelson


Flere prosjekter