Nydalsbrua

Foto: Statens vegvesen/Vegard ThorvaldsenFoto: Statens vegvesen/Vegard ThorvaldsenFoto: Statens vegvesen/Vegard ThorvaldsenFoto: John Inge VikanFoto: Roar Bech, SkanskadefaultFoto: Skanska/Statens vegvesenFoto: John Inge VikanFoto: John Inge VikanFoto: John Inge Vikan
Skanskalogo

Skanskalogo

Uniconlogo

Uniconlogo

Lecalogo

Lecalogo

Traftec

Traftec

Sylternlogo

Sylternlogo

Dokalogo

Dokalogo

MasterSealing

MasterSealing

HRClogo

HRClogo

SGEntreprenør

SGEntreprenør

Entreprenørservice

Entreprenørservice

Nylig kunne samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpne Nydalsbrua over Nidelva i Trondheim.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Ny bru over Nidelva med tilstøtende veier

Byggherre: Miljøpakken/Statens vegvesen

Entreprenør: Skanska

Prosjektkostnad: Ca. 1,8 milliarder kroner

Arkitekt: Plan Arkitekter

Landskapsarkitekt: Selberg Arkitekter

Rådgiver brukonstruksjon: Aas-Jakobsen

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid, masseflytting, vegbygging: Syltern l Grunnarbeid: SG Entreprenør l Fundamentering: Entreprenørservice l Brureis og Stillas: Frico l Asfalt og fuktisolering brudekker: NCC Industry l Armering: Armeringsservice l Rekkverk: Arvid Gjerde l Elektro: Traftec l Brukabel og spennarmering: Freyssinet International e Forskalingsmoduler til rundkjøringslokk: Skanska husfabrikken l Støyskjerm: Moss Entreprenør l Fjellsikring: Nordisk Fjellsikring l Gartnerarbeid: Søbstad l Membranarbeider: Master Sealing l Veimerking: ZeBra Vei l Antigrafitti: All Remove Trondheim l Stålarbeider: Skanska Stålfabrikken l Armering og tilbehør: Smith Stål l Ferdigbetong: Unicon l Lettklinker: Leca l Utleiemaskiner: UCO l Forskalingsvogn Nydalsbrua: Strukturas l Forskalingssystem: Doka Norge l Brulager og brufuger: KB Spennteknikk l Armeringsprodukter: HRC Europe

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Dette er en etterlengtet dag, var kommentaren fra avtroppende fylkesordfører Tore O. Sandviks da Nydalsbrua og tilstøtende veier ble åpnet, nøyaktig på dagen tre år etter at daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide svingte gravemaskingrabben for å ta det første taket for den nye brua. Hele åtte måneder før planlagt dato kunne en stor forsamling se de første bilene, en buss og en brannbil, kjøre over brua.

Ove Nesje, som er prosjektdirektør i Statens vegvesen Midt sier det har vært et krevende prosjekt på alle måter, både teknisk og logistisk.

– Det er en stor dag når vi kan åpne det hele lenge før planlagt, og innenfor de kostnadsrammene som Miljøpakken og Stortinget har fastsatt. Og vi er veldig fornøyde, både med resultatet og med samarbeidet med Skanska. For Statens vegvesen er dette det siste og største utbyggingsprosjektet for Miljøpakken i Trondheim, så det er både en milepæl og et antiklimaks. Men det er godt å være ferdig og få satt trafikk på brua. Det vil nok både kollektivselskapet og øvrige trafikanter også være fornøyd med, sier han.

Et stort prosjekt

Prosjektet er det største i Miljøpakken, med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner.

Selve brua er 183 meter, med et høyt skråstilt tårn på 55 meter, og er bygget av Skanska. Som flere av de som hadde ordet underåpningsseremonien bemerket, er det ikke bare det rent bygningsmessige ved brua som imponerer: Tårnet er også blitt et landemerke i Trondheim, og selve brua har også fått en tiltalende utforming. Arkitekt på prosjektet er Plan Arkitekter.

Det hører også med at prosjektet omfatter mye mer enn selve brua over Nidelva.

Osloveien er blitt ny i en strekning på 1,2 kilometer forbi brua, med tilførselsbruer til en stor rundkjøring foran tunnelåpningene på lokk over Osloveien. Det er også bygget en splitter ny påkjøringsrampe til sørgående E6 i Okstadbakken. Denne ble åpnet samtidig med brua, og det samme ble den gamle avkjøringsrampen fra E6 åpnet igjen etter å ha vært stengt i anleggsperioden. Mellom Nidelva og Osloveien er det kommet 700 meter med ny sykkelvei med fortau. Denne ble åpnet kort tid før brua. Tunnelåpningene for den fremtidige Byåsentunnelen er sprengt 77 meter innover. Det er trolig langt frem i tid før arbeidet her fortsetter. Under åpningen ble det sagt at man nå setter fart i arbeidet med å planlegge hvor tunnelen skal komme ut på Byåsen.

Tunnelåpningene brukes for øvrig også til å forankre kablene som holder skråstagbrua oppe. Den gamle Sluppen bru, som ble bygget på fundamenter fra en tidligere jernbanebru fra 1864 skal beholdes, men rustes opp som gang- og sykkelbru. Dette er en jobb som ikke ligger innenfor kontrakten med Skanska.

Byggeteknisk er Nydalsbrua utført i seksjoner på 8,5 meter med fritt-frembygg, til sammen ni i tallet.

Interessant og lærerikt

– Også i Skanska er vi godt fornøya med resultatet, sier Ole Sondre Bondahl, som har vært entreprenørens prosjektleder.

– Det har vært en veldig interessant jobb for Skanska, og det har vært stor interesse internt hos oss. Det henger også sammen med at det er blitt et signalbygg i Trondheim, og blir visuelt veldig synlig, sier Bondahl, og peker på at selve byggeteknikken med brua var ny for Skanska.

– For oss var det nok komplisert, men også veldig lærerikt. Men ikke minst i et godt samarbeid med rådgiveren for brua, Aas Jakobsen, har det blitt godt gjennomført, sier han.

Som de øvrige aktørene er også Skanska fornøyd med at man har klart å fullføre prosjektet hele åtte måneder før det var planlagt.

– Nettopp god planlegging i alle trinn er en viktig årsak til dette. Likeså er et grundig forarbeid avgjørende. En god beskrivelse av oppgavene og et grundig tilbudsarbeid gjorde at vi var godt kjent med jobben allerede den dagen vi startet. Vi hadde også med oss nøkkelpersoner fra tilbudsfasen inn i selve produksjonen, noe som ga oss god kontinuitet. En suksessfaktor var også innsatsen gjennom tre år fra både prosjektfunksjonærer, fagarbeidere og underentreprenører. Det var viktig for at det skulle gå bra. Det har også vært viktig at det har vært en veldig god tone mellom alle aktører hele veien, sier han.

Bondahl sier også at en annen faktor har vært at det ble satt milepæler og delmål og at man satte inn tiltak raskt når man måtte det.

– Det gjaldt for eksempel når grunnforholdene ikke stemte med det vi hadde trodd. Et annen eksempel gjaldt rundkjøringslokket på vestsiden av Nidelva. Der satt vi inn en ekstra innsats slik at det kunne være ferdig før ferien i 2022. Det var viktig for den videre fremdriften, sier han.

Ingen løfter

Selve snorklippingen ble foretatt av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med Trondheims ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik på hver side av seg.

Også statsråden var opptatt av at brua var ferdig lenge før planen, og sluttet seg til rosen av både Statens vegvesen, Skanska og andre entreprenørene, og ikke minst det gode samarbeidet det har vært.

Men selv om statsråden også pekte på betydningen av at brua gir et bedre samband mellom øst og vest i Trondheim kom det ingen løfter om når en fremtidig tunnel til Byåsen kan bli realisert.

– Men Nydalsbrua vil bedre fremkommeligheten og gi en bedre trafikkflyt, sa han og viste dessuten til at prosjektet vil bety mye, både for kollektivtrafikken og også for syklende og gående, både ved at den gamle brua blir tilrettelagt som gang- og sykkelbru, og også ved den nye sykkelveien.

Ikke helt ferdig

– Men det er også viktig å huske at vi ikke er ferdig ennå, sier Sandvik til Byggeindustrien.

– Foreløpig er det bare to tunnelåpninger som går 77 meter inn i fjellet, så nå gjenstår det å fullføre tunnelen til Byåsen for at det skal bli så funksjonelt som vi har behov for at det skal være. Brua bidrar til å løse en ganske trang situasjon i trafikken i Trondheim, men den løser ikke det som er formålet med hele prosjektet, å få tverrforbindelser for bedre fordeling av trafikken. Nå må man få bygd Byåsentunnelen, det er det viktigste oppgaven fremover sammen med et par andre byprosjekter, sier Sandvik, som er fornøyd med at brua åpnes åtte måneder før planlagt.

– Det er dyktige folk som har hatt ansvaret her, påpeker han.

Alt i rute

Man har klart å holde seg innenfor kostnadsrammene i By-pakken.

Statens vegvesens prosjektleder, Martin Jusnes Engum, er også fornøyd, og fremhever spesielt at det er et godt samarbeid med hovedentreprenøren Skanska og de øvrige aktørene sammen med en meget dyktig planlegging og styring av fremdriften som er årsak til at dert har gått så bra.

– Nå gjenstår det bare noen mindre arbeider så er alt klart, sier han.


Flere prosjekter